Tosiasiallinen elatussuhde ei ole riittävä edellytys korvauksen saamiseksi vanhemman surmanneelta; korvauksen vaatijan on tullut olla surmansa saaneen elatuksen varassa

28.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:96 Rikosvahingon korvaaminen – Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Elatuksen menetys

Henkirikoksen uhrina surmansa saaneet D ja E olivat kumpikin tukeneet taloudellisesti omia täysi-ikäisiä lapsiaan. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kukaan lapsista ei ollut ollut surmansa saaneen elatuksen varassa, minkä vuoksi heillä ei ollut oikeutta saada korvausta elatuksensa menetyksestä.
 

 

Avainsanat