Syyttäjälaitos uudistui

1.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyttäjälaitos aloitti toimintansa yhtenä virastona 1.10.2019. Uusi Syyttäjälaitos-niminen virasto koostuu valtakunnansyyttäjän toimistosta ja viidestä syyttäjäalueesta, jotka ovat Pohjois-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Etelä-Suomi ja Ahvenanmaa.

Erikoissyyttäjäjärjestelmää uudistamalla pyritään varmistamaan, että kaikkein vaativimmat rikosasiat hoidetaan laadukkaasti ja tehokkaasti. Lisäksi pyritään huolehtimaan, että erikoissyyttäjien osaamista hyödynnetään laajasti syyttäjälaitoksessa ja että syyttäjälaitoksen asiantuntemus ja tilannekuva ovat korkealla tasolla.

https://syyttajalaitos.fi/

Avainsanat