Oikeusapupalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus julkistettu

28.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

”Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita” -tutkimushankkeessa selvitettiin kokemuksia oikeusapupalveluista. Oikeudellisen avun saatavuutta, laatua ja hyödyllisyyttä tarkasteltiin suhteessa julkiseen oikeusapuun yleisesti, oikeusapuun turvapaikkaprosessissa sekä talous- ja velkaneuvontaan.

Moni turvapaikanhakijoista ei ollut lainkaan tietoinen oikeudestaan oikeusapuun turvapaikkaprosessin alkuvaiheessa.

Oikeusavun osalta tiedonpuute liittyi erityisesti palvelun hintaan.

Myös talous- ja velkaneuvonnassa heikoimmaksi arvioitu osa-alue oli tiedottaminen ja palveluun pääsy. Kaikkien osatutkimusten tuloksissa tuli esille erilaiset tietokatkokset, ja esimerkiksi oikeusavun asiakkaat eivät aina edes tienneet, kuka heidän asiaansa hoiti.

Tutkimuksen tulosten mukaan palvelua koskevaa tiedotusta ja viestintää pitäisi kehittää siten, että tavoitettaisiin erilaiset asiakkaat ja tieto palvelusta ja sen sisällöstä olisi selkeämpää. Myös sidosryhmien tietoutta ja sitoutumista markkinoida oikeusapua olisi syytä edelleen lisätä. Sekä julkista oikeusapua että talous- ja velkaneuvontaa koskevissa tuloksissa nousi esiin myös kiinnostus nykyistä laajempaan sähköisten palvelukanavien käyttöön.

”Sähköistä ja etäasiointia tulisi kehittää siten, että asiakas saa tiedon prosessin kulusta sekä varmuuden hänen asioitaan hoitavasta oikeusavustajasta tai talous- ja velkaneuvojasta”, tutkijatohtori Kati Nieminen Helsingin yliopistosta visioi.

”Viestinnän tehostaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen mahdollistavat joustavan asioinnin ja tukevat asiakkaan omaa toimijuutta”, yliopistotutkija Karoliina Majamaa Helsingin yliopistosta muistuttaa.

Tutkimus toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Tutkimus: Oikeusapupalveluiden asiakastyytyväisyydessä eroja

Avainsanat