Myös ampuma-aselakiin perustuvan etsinnän asunnossa voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

24.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:92 Pakkokeino – Etsintä Oikeudenkäyntimenettely Ampuma-ase

Poliisi oli tehnyt A:n asuntoon etsinnän ampuma-aseiden väliaikaiseksi haltuun ottamiseksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että A:lla oli oikeus saattaa poliisilain 2 luvun 6 §:n ja ampuma-aselain 97 §:n nojalla tehdyn etsinnän laillisuus tuomioistuimen tutkittavaksi.

Avainsanat