Öinen ajo kahdesti päin punaista liikennevaloa oikealle käännyttäessä oli törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista

5.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:74 Liikennerikos – Liikenneturvallisuuden vaarantaminen – Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen

A oli kuljettanut autoa siten, että hän oli kaupunkialueella sijaitsevissa suurissa ja vilkkaasti liikennöidyissä risteyksissä kääntynyt yöaikaan kahdesti kulkusuunnassaan oikealle liikennevalo-opastimen näyttäessä punaista valoa. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että A:n teko oli ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle, ja A oli siten syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Avainsanat