Markkinaoikeudessa tuomarinvirassa oleva ei ollut esteellinen esittelemään Markkinaoikeuden ratkaisua koskevaa valituslupa-asiaa KKO:ssa

20.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:80 Ylimääräinen muutoksenhaku – Kantelu – Esteellisyys – Esittelijä

Korkein oikeus oli päätöksellään hylännyt markkinaoikeuden välituomiota koskevan valituslupahakemuksen. Valituslupa-asian oli esitellyt määräaikainen oikeussihteeri, jolla oli vakinainen tuomarinvirka markkinaoikeudessa. Kantelussa vaadittiin päätöksen poistamista, koska esittelijä oli virkansa vuoksi ollut esteellinen. Korkein oikeus katsoi, ettei esittelijän tuomarinvirka markkinaoikeudessa antanut perusteltua aihetta epäillä hänen puolueettomuuttaan. Kantelu hylättiin.

Avainsanat