Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut osan saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista

26.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut ensimmäiset päätökset valituksista, jotka koskevat saamelaiskäräjien vaalien vuoden 2019 vaaliluetteloon hakeutuneiden henkilöiden äänioikeutta. Yksi päätöksistä on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

Tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä korkein hallinto-oikeus kumosi saamelaiskäräjien hallituksen valittajaa koskevan päätöksen ja määräsi, että valittaja oli merkittävä saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuna.

Saamelaiskäräjien hallituksen 27.8.2019 tekemistä päätöksistä on tehty korkeimmalle hallinto-oikeudelle tähän mennessä yhteensä noin 200 valitusta. Valitukset on lähetetty saamelaiskäräjien hallitukselle lausunnolle. Valitusten käsittelyn edellyttämän ajan ja lausuntomenettelyiden loppuunsaattamisen vuoksi osa päätöksistä annetaan vasta lokakuun puolella.

Saamelaiskäräjien vaalit pidetään 2.9.–30.9.2019.

Saamelaiskäräjien vaalien toimittamisesta ja sitä koskevasta muutoksenhausta säädetään saamelaiskäräjistä annetussa laissa.

Avainsanat