KHO palautti asian ministeriölle puutteellisten perusteluiden johdosta.

10.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:110 Työntekijän eläkelaki – Päätöksen perusteleminen – Ministeriön päätös – Vakuutustoiminta

Sosiaali- ja terveysministeriö oli hylännyt työeläkevakuutusyhtiön hakemuksen työntekijän eläkelain mukaisen vahvistuksen saamiseksi asiakashyvityksiä koskeviin eläkevakuutuksen erityisperusteisiin. Ministeriön päätöksen perusteluiden mukaan hakemuksen mukainen muutos ei vastannut riittävässä määrin ministeriön tulkintaa työntekijän eläkelain asettamista vaatimuksista ylijäämän jakoperusteelle. Päätöksessä ei ollut selvitetty tarkemmin ministeriön tulkinnan sisältöä tai sitä, miltä osin yhtiön hakema muutos ei tätä tulkintaa vastannut.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että perustelujen riittävyyttä oli harkittava siitä näkökulmasta, voitiinko yhtiön oikeus saada perusteltu päätös ja hakea siihen muutosta tehokkaasti turvata. Asiassa ei ollut hallinto-oikeuskäsittelyn jälkeenkään selvästi ja riittävästi ilmennyt, millä tavoin vakuutusyhtiön hakema laskuperusteiden muutos ministeriön käsityksen mukaan vaikeutti työntekijän eläkelain toimeenpanoa tai eläkelaitosten yhteisten asioiden hoitoa eli miksi työntekijän eläkelaissa asetetut vaatimukset eivät täyttyneet. Virhe oli olennainen. Hallinto-oikeuden ja ministeriön päätökset kumottiin ja asia palautettiin ministeriölle uudelleen käsiteltäväksi.

Avainsanat