Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää 15-vuotiaana vankeuteen ja 5.000 euron korvausvelvollisuuteen tuomitulle painavan syyn vuoksi

19.9.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:79 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Painava syy

Käräjäoikeus oli tuominnut tekoaikana 15-vuotiaan A:n, jota ei ollut aikaisemmin tuomittu rikoksesta, tämän kiistämästä varkaudesta nuorena henkilönä 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja suorittamaan asianomistajille ja vakuutusyhtiölle vahingonkorvauksena yli 5 000 euroa. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein, että hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa muun painavan syyn perusteella, koska asialla oli A:lle tavanomaista suurempi merkitys.

Avainsanat