Generic filters
Exact matches only
25.4.2024 Oikeusuutiset

Hallitus pyrkii tehostamaan nuoriso- ja jengirikollisuuden torjuntaa

Hallitus teki tänään periaatepäätöksen poikkihallinnollisesta toimenpideohjelmasta, jolla ehkäistään ja torjutaan nuoriso- ja jengirikollisuutta. Ohjelma sisältää toimia nuoriso- ja jengirikollisuuden ehkäisemiseksi, rikoskierteen katkaisemiseksi, rikosten selvittämiseksi, rikosvastuun toteuttamiseksi ja rangaistusten kiristämiseksi. Toimenpiteitä on yhteensä 43. – Hallitus tunnistaa nuorten väkivallan lisääntymisen ja katujengit vakavaksi ongelmaksi. Ongelman ratkaisemiseksi hallitus toteuttaa laajan joukon sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/hallitus-pyrkii-tehostamaan-nuoriso-ja-jengirikollisuuden-torjuntaa/
1.12.2022 Oikeusuutiset

KKO: 15-vuotias ryöstöä yrittänyt ehdolliseen vankeuteen – perustetta tuomita poikkeuksellisesti sakkoa ei ollut

KKO:2022:67 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Rangaistusasteikon alittaminen – Nuori rikoksentekijä – Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeus katsoi tekoaikana 15-vuotiaan A:n syyllistyneen nuorena henkilönä tehtyyn ryöstön yritykseen ja tuomitsi hänet sakkorangaistukseen todeten asiassa olleen erityisen painavia syitä määrätä vankeuden sijasta sakkoa. Syyttäjä vaati hovioikeudessa rangaistuksen ankaroittamista ehdolliseksi…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/kko-15-vuotias-ryostoa-yrittanyt-ehdolliseen-vankeuteen-perustetta-tuomita-poikkeuksellisesti-sakkoa-ei-ollut/
24.11.2022 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri: Poliisilla merkittäviä laiminlyöntejä lähisuhdeväkivallan ja seksuaalirikosten rikostutkinnoissa

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan Itä-Uudenmaan ja Pohjanmaan poliisilaitosten lukuisat lähisuhdeväkivaltaa ja seksuaalirikoksia koskevat esitutkinnat ovat viivästyneet aiheettomasti. Alkuvuodesta 2022 julkaistussa artikkelissa kerrottiin esimerkkejä seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan esitutkinnoissa ilmenneistä ongelmista. Apulaisoikeuskansleri otti muun muassa näiden tietojen perusteella omana aloitteenaan käsiteltäväksi 77 poliisissa vireillä olevaa tai päätettyä seksuaalirikosten ja lähisuhdeväkivallan esitutkintaa. Erityisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/apulaisoikeuskansleri-poliisilla-merkittavia-laiminlyonteja-lahisuhdevakivallan-ja-seksuaalirikosten-rikostutkinnoissa/
17.2.2022 Oikeusuutiset

Esitys rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamisesta eduskunnalle

Hallitus on antanut tänään esityksen rikoslain seksuaalirikossäännösten uudistamisesta. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa. Samalla mittava uudistus yhdenmukaistaa ja selkiyttää rikoslain seksuaalirikoksia koskevan sääntelyn. Lakiesitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. ”Kyseessä on historiallinen uudistus.  Seksuaalirikokset ovat eräitä vakavimmista rikostyypeistä. Ne loukkaavat intiimeintä osaa ihmisten koskemattomuudesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/esitys-rikoslain-seksuaalirikossaannosten-uudistamisesta-eduskunnalle/
9.4.2021 Oikeusuutiset

20-vuotiaalle nuorelle rikoksentekijälle riittää ehdollinen rangaistus seksistä 15-vuotiaan kanssa

KKO:2021:22 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Nuori rikoksentekijä Iältään 20-vuotias A oli viestitellyt entuudestaan tuntemansa 15-vuotiaan X:n kanssa ja lähettänyt tälle kuvan sukupuolielimestään sekä saanut X:n lähettämään itsestään intiimejä kuvia. Lisäksi A oli X:lle lähettämissään viesteissään kuvaillut yksityiskohtaisesti, miten hän haluaisi harrastaa…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/20-vuotiaalle-nuorelle-rikoksentekijalle-riittaa-ehdollinen-rangaistus-seksista-15-vuotiaan-kanssa/
3.3.2021 Oikeusuutiset

17-vuotias jätettiin rangaistukseen tuomitsematta seksistä 12-vuotiaan seurustelukumppaninsa kanssa

KKO:2021:15 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Rajoitussäännös Tekoaikaan 17-vuotias A oli ollut sukupuoliyhteydessä 12-vuotiaan B:n kanssa. A ja B olivat seurustelleet, ja he olivat yhteisymmärryksessä päättäneet olla sukupuoliyhteydessä. Rikoslain 20 luvun 7 a §:n rajoitussäännöstä ei sovellettu tekoon, koska osapuolten välinen ikäero oli suuri, kun otettiin huomioon ikäero suhteutettuna…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/17-vuotias-jatettiin-rangaistukseen-tuomitsematta-seksista-12-vuotiaan-seurustelukumppaninsa-kanssa/
19.9.2019 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää 15-vuotiaana vankeuteen ja 5.000 euron korvausvelvollisuuteen tuomitulle painavan syyn vuoksi

KKO:2019:79 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Painava syy Käräjäoikeus oli tuominnut tekoaikana 15-vuotiaan A:n, jota ei ollut aikaisemmin tuomittu rikoksesta, tämän kiistämästä varkaudesta nuorena henkilönä 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja suorittamaan asianomistajille ja vakuutusyhtiölle vahingonkorvauksena yli 5 000 euroa. Hovioikeus ei myöntänyt A:lle jatkokäsittelylupaa. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta tarkemmin ilmenevin perustein,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/jatkokasittelylupa-olisi-tullut-myontaa-15-vuotiaana-vankeuteen-ja-5-000-korvausvelvollisuuteen-tuomitulle-painavan-syyn-vuoksi/
12.4.2018 Oikeusuutiset

Ylivelkaantuneille lisää apua, rangaistuspolitiikkaan tiukennuksia, sakon muuntorangaistus palautetaan

Hallituksen kehysriihessä asetettu tavoitteita OM:n hallinnon alalle. Hallitus tehostaa ylivelkaantumisen hoitamista panostamalla vuosina 2019-2020 vuositasolla yhteensä 8 miljoonaa euroa ja vuosina 2021-2022 vuositasolla yhteensä 9 miljoonaa euroa lisää talous- ja velkaneuvontaan, ulosotossa tehtävään velallisten neuvotaan ja tuomioistuinkäsittelyjen nopeuttamiseen. – On erittäin tärkeää, että pyrimme samanaikaisesti ehkäisemään ylivelkaantumista sekä parantamaan jo…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/ylivelkaantuneille-lisaa-apua-rangaistuspolitiikkaan-tiukennuksia-sakon-muuntorangaistus-palautetaan/
12.10.2017 Oikeusuutiset

KKO:lta tuomio Tapanilan raiskausjutussa

KKO:2017:69 Seksuaalirikos – Raiskaus – Törkeä raiskaus Rangaistuksen määrääminen – Lieventämisperusteet Rangaistuksen mittaaminen – Kohtuullistamisperusteet Nuori rikoksentekijä B oli hovioikeudessa tuomittu törkeästä raiskauksesta ehdottomaan vankeusrangaistukseen. B oli tekohetkellä 18-vuotias. C ja D oli tuomittu samasta teosta nuorena henkilönä ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä valvontaan. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla B:n katsottiin syyllistyneen…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kkolta-tuomio-tapanilan-raiskausjutussa/
16.5.2013 Oikeusuutiset

15-vuotiaana törkeää rikokseen syyllistynyttä ei tuomittu ehdottomaan vankeuteen

KKO:2013:31 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Ehdollinen vankeus – Oheisrangaistus Seksuaalirikos – Raiskaus Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Nuori rikoksentekijä A, joka oli rikokset tehdessään 15-vuotias ja jota ei ollut aikaisemmin tuomittu vankeusrangaistukseen, tuomittiin 12-vuotiaaseen B:hen kohdistuneesta raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahden vuoden vankeusrangaistukseen. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/15-vuotiaana-torkeaa-rikokseen-syyllistynytta-ei-tuomittu-ehdottomaan-vankeuteen/