Varastettuihin esineisiin kohdistetusta työpanoksesta saatu hyöty esineitä myytäessä tuomittiin valtiolle menetetyksi. Syytteen tekoaikaa sai laventaa hovioikeudessa.

30.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:72 Syyte – Syytteen tarkistaminen – Menettämisseuraamus – Hyödyn menettäminen

Käräjäoikeus oli lukenut A:n syyksi 1.1.2009–5.12.2012 tehdyn törkeän varkauden. Hovioikeudessa syyttäjä vaati rangaistuksen korottamista ja A syytteen sekä siihen perustuvien vaatimusten hylkäämistä. Hovioikeuden pääkäsittelyssä vastaanotetun todistelun jälkeen syyttäjä tarkisti syytettä ilmoittaen tekoajaksi 1.1.2000–5.12.2012. Korkein oikeus katsoi, että syyttäjällä oli ollut oikeus tarkistaa syytettä tällä tavalla. (Ään.)

A:n oli katsottu anastaneen työnantajaltaan muun muassa tuotantoon kelpaamattomia osia, joista hän oli valmistanut rannetietokoneita. Korkein oikeus katsoi, että rannetietokoneista saadut myyntihinnat olivat rikoshyötyä myös siltä osin kuin ne olivat perustuneet A:n työpanokseen.

Avainsanat