Työnantajan oli korvattava työntekijän oikeudenkäyntikulut, vaikka asia oli oikeudellisesti epäselvä ja työnantajalla oli perusteltu syy oikeudenkäyntiin

7.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:65 Oikeudenkäyntikulut

Työntekijän työnantajaansa vastaan ajama työsuhdesaatavia koskeva kanne oli hyväksytty. Asia oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:ssä tarkoitetulla tavalla oikeudellisesti niin epäselvä, että työnantajalla oli ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että työnantajan tuli kuitenkin korvata työntekijän oikeudenkäyntikulut osittain.

Avainsanat