STM:ssä vireillä hanke, jolla turvataan lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen saaminen tuomioistuimille

22.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus on 13.9.2018 esittänyt valtioneuvostolle, että se ryhtyisi lainsäädäntötoimeen lainsäädännön täydentämiseksi siten, että velvollisuudesta antaa korkeimmalle oikeudelle vakuutuslääketieteellisiä lausuntoja säädettäisiin laissa.
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on 3.7.2019 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta terveydenhuoltolain muuttamiseksi.
 

Korkeimman oikeuden lausunto STM:lle:

Avainsanat