Määräaika lainvoiman saanutta tuomiota koskevan tuomiovirhekantelun tekemiselle ei ollut palautettavissa.

19.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:68 Ylimääräinen muutoksenhaku – Määräajan palauttaminen

A ja B vaativat hakemuksessaan, että oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla heille palautetaan määräaika tehdä luvun 2 §:n mukainen kantelu, jonka määräaika oli päättynyt kuuden kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun hovioikeuden tuomio oli saanut lainvoiman. Siinä tapauksessa, että määräaika palautetaan, A ja B vaativat, että hovioikeuden tuomio poistetaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla.

Määräaika lainvoiman saanutta tuomiota koskevan tuomiovirhekantelun tekemiselle ei ollut palautettavissa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 17 §:n nojalla.

Ks. myös aiempi uutinen: AEOA arvioi hovioikeuden yllätyksellistä tuomiota rikosasiassa

 

Avainsanat