Maahanmuuttoviraston on ensin ratkaistava onko kansalaisuutta hakeneen henkilöllisyys selvitetty ja vasta sen jälkeen muut edellytykset

12.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vaasan HaO: Kansalaisuusasia – Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus – Kielitaitoedellytys

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt säädettyä kielitaitoedellytystä. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään todennut, ettei se ota kantaa siihen, voidaanko hakijan henkilöllisyyttä pitää asiassa selvitettynä.

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että henkilöllisyyden luotettava selvittäminen on Suomen kansalaisuuden saamisen perusedellytys. Selvitetyn henkilöllisyyden vaatimus koskee kaikkia Suomen kansalaisuuden saamisesta tehtäviä ratkaisuja saantiperusteesta huolimatta. Maahanmuuttoviraston olisi näin ollen tullut ensiksi ratkaista, onko hakijan henkilöllisyyttä pidettävä luotettavasti selvitettynä, ja vasta sen jälkeen tutkia kansalaisuuden saamisen muut edellytykset.

Hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti asian Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Avainsanat