KKO piti ennallaan toimittajan kotiin tehtyä kotietsintää koskevan hovioikeuden päätöksen

13.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein oikeus ei muuttanut Helsingin hovioikeuden ratkaisun lopputulosta Helsingin Sanomien toimittajan kotona tehtyä kotietsintää ja takavarikkoa koskevassa asiassa. Hovioikeus oli katsonut, että pakkokeinoille oli lailliset edellytykset.

Asian taustalla oli Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistu artikkeli puolustusvoimien Viestikoekeskuksesta. Puolustusvoimat oli tehnyt artikkelista keskusrikospoliisille tutkintapyynnön, koska se katsoi artikkelin paljastaneen Suomen turvallisuuden takia salassa pidettäviä tietoja.

Artikkelia kirjoittaneen toimittajan asuntoon oli toimitettu erityinen kotietsintä. Etsinnän yhteydessä oli takavarikoitu muun ohella tietokone ja muita tallennusalustoja, jotka toimittajan ilmoituksen mukaan sisälsivät lähdesuojan alaisia tietoja. Aineisto, jota etsintävaltuutettu ei ollut voinut kotietsinnän kuluessa seuloa, oli eristetty sinetillä varustettuihin näytepusseihin.

Toimittaja vaati KKO:ssa, että takavarikot katsotaan rauenneiksi ja kumotaan. KKO katsoi hovioikeuden tavoin, että etsintäpaikalla ei ollut tehty esineiden näytepusseihin laittamisesta huolimatta sellaista pakkokeinolain mukaista sinetöintiä, joka olisi edellyttänyt kyseisen aineiston hyödyntämisen ja tutkimisen saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi viimeistään laissa säädetyssä kolmessa päivässä. Toimittajan valitus hylättiin.

Osa aineistosta oli sinetöity myöhemmin, kun erityistä kotietsintää varten määrätty etsintävaltuutettu oli tutustunut aineistoon. Valtuutettu oli vastustanut kyseisen aineiston takavarikointia, koska se mahdollisesti sisälsi lähdesuojan alaista tietoa. Kysymys sinetöidyn aineiston tutkimisesta ja hyödyntämisestä on KKO:ssa edelleen vireillä (R2018/914).

Avainsanat