Yliopiston tutkimusryhmä sai hovioikeudelta oikeudenkäyntiaineistoa myös henkilötietojen osalta

1.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:7 Asiakirjan julkisuus – Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta

Lapin yliopiston koordinoima tutkimusryhmä on pyytänyt saada käyttöönsä kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat kymmenessä vainoamista koskevassa hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Asiakirjat sisältävät henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä. Kysymys siitä, voidaanko henkilötietoja ja erityisiä henkilötietoryhmiä sisältävät asiakirjat antaa tutkimusryhmälle.

Avainsanat