Valtioneuvosto on nimittänyt oikeusministeriön osastopäälliköt ajalle 1.1.2020-30.4.2024

11.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kaikki virkoihin nimitetyt henkilöt toimivat jo tällä hetkellä osastopäällikköinä määräaikaisessa virkasuhteessa. Oikeusministeriö teki keväällä määräaikaiset nimitykset, sillä silloin toiminut toimitusministeristö ei voinut tehdä ylimmän johdon virkanimityksiä.

Demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkönä toimii oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää. Osasto vastaa demokratia-, kieli-, ja perusoikeusasioista sekä julkisoikeus- ja yleisen EU-oikeuden asioista.

Hallinto- ja ohjausosaston päällikkönä toimii valtiotieteen maisteri Tapio Laamanen. Osasto vastaa talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja hallintoasioista.

Kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosaston päällikkönä toimii kauppatieteiden maisteri Arto Kujala. Osasto vastaa rikos-, ja prosessioikeudesta, kriminaalipolitiikasta ja rikoksentorjunnasta sekä syyttäjä- ja rikosseuraamusasioista.

Yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osaston päällikkönä toimii oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Antti Leinonen. Osasto vastaa yksityisoikeutta, oikeusapua, ulosottoa, talous- ja velkaneuvontaa, edunvalvontaa sekä tuomioistuimia koskevista asioista.

Oikeusministeriön organisaatio uudistui toukokuussa.

Oikeusministeriön osastopäälliköt nimettiin viisivuotiskaudelle

Avainsanat