Keravan vankilassa avustajilta edellytetty etukäteistä sopimista asiakkaan tapaamiselle

17.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelijaa ei ollut päästetty tapaamaan asiakasta keravan vankilassa, koska hän ei ollut sopinut tapaamisesta etukäteen. Henkilökunta oli ilmoittanut, että Keravan vankilassa asianajajan tulee varata tapaaminen etukäteen, eikä tästä johtajan antamasta määräyksestä jousteta.


AEOA: Mielestäni vankila voi ohjeistaa asiamiehiä olemaan sinne etukäteen yhteydessä tapaamisesta sopimiseksi. Tällainen menettely lienee tapaamisten sujuvuuden kannalta tarkoituksenmukaista niin asiamiehen, vankilan kuin vanginkin kannalta. Käsittääkseni ohjeistus ei kuitenkaan voi muodostaa kategorista estettä tapaamisen järjestämiselle, jos asiamies tulee vankilaan ilmoittamatta siitä etukäteen. Tapaamisen järjestämisen edellytyksiä tulee yksittäisessä tapauksessa arvioida vankeuslain ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella.
On myös selvää, että vankilan päätösvaltainen virkamies päättää siitä, voidaanko asiamiehen tapaaminen järjestää. Vankeuslaissa edellytetään, että vangille on varattava mahdollisuus tavata asiamiestään, joten virkamiehen harkintavalta koskee lähinnä sen selvittämistä, onko kyseessä laissa tarkoitettu asiamies, ja sen arvioimista, milloin tapaaminen on käytännössä mahdollista järjestää. Vaikka päätöksentekijällä onkin harkintavaltaa tapaamisen ajankohdan suhteen, pitäisi vankilassa olla valmiudet järjestää asiamiestapaamiset etenkin virka-aikaan myös lyhyellä varoitusajalla.
Saadun selvityksen perusteella vankila on noudattanut tapauksessa edellä mainittua ohjeistustaan. Tapauksessa ei ole lainkaan pyritty selvittämään, onko tapaaminen käytännössä järjes-tettävissä. Tapaamisen järjestämisestä on vankilan selvityksen perusteella kieltäydytty sen vuoksi, ettei kantelija ole ollut etukäteen yhteydessä vankilaan. Lisäksi kantelijaa on ohjeistettu olemaan sähköpostitse vankilaan yhteydessä toisen tapaamisajankohdan sopimiseksi.

Kiinnitän vastaisuuden varalle Keravan vankilan huomiota siihen, että asiamiestapaamiset tulee pyrkiä järjestämään joustavasti.

Asianajajan pääsy tapaamaan vankia

EOAK/5823/2018
Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen
Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Juho Martikainen

Avainsanat