Ensimmäisen lennon suorittaneen lentoyhtiön on maksettava korvaus EU:n ulkopuolisen lentoyhtiön pitkään viivästyneeen jatkolennon vuoksi

16.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenvaltiosta lähtenyt ja kolmanteen valtioon toisen kolmannen valtion kautta suuntautunut yhteen varaukseen perustunut lento, johon liittyi jatkolento: ensimmäisen lennon suorittaneen lentoliikenteen harjoittajan on maksettava korvaus matkustajille, jotka ovat saapuneet määräpaikkaansa pitkäaikaisesti viivästyneinä yhteisön ulkopuolisen lentoliikenteen harjoittajan suorittaman jälkimmäisen lennon vuoksi

Yksitoista matkustajaa varasi tšekkiläiseltä lentoliikenteen harjoittajalta České aerolinielta yhteen varaukseen perustuneen lennon Prahasta (Tšekki) Bangkokiin (Thaimaa) Abu Dhabin (Yhdistyneet arabiemiirikunnat) kautta. Kyseisen lennon, johon liittyi jatkolento, ensimmäisen osuuden Prahasta Abu Dhabiin suoritti České aerolinie. Lento toteutettiin lentosuunnitelman mukaisesti, ja se saapui Abu Dhabiin aikataulun mukaisesti. Sen sijaan Abu Dhabista Bangkokiin suuntautunut toinen lento, jonka suoritti yhteisten reittitunnusten (code sharing) käyttöä koskevan sopimuksen mukaisesti Etihad Airways, joka ei ole yhteisön lentoliikenteen harjoittaja, saapui määräpaikkaansa 488 minuuttia myöhässä. Matkustajat voivat kyseisen yli kolmen tunnin pituisen viivästymisen vuoksi saada korvauksen lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen1 perusteella.
Matkustajat nostivat tšekkiläisissä tuomioistuimissa kanteita České aeroliniesia vastaan saadakseen kyseisessä asetuksessa säädetyn korvauksen. České aerolinie kuitenkin väitti mainituissa tuomioistuimissa, etteivät kyseiset kanteet olleet perusteltuja, ja vetosi siihen, ettei sen voida katsoa olevan vastuussa Abu Dhabista Bangkokiin suuntautuneen lennon viivästymisestä, koska kyseisen lennon suoritti toinen lentoliikenteen harjoittaja. Městský soud v Praze (Prahan kaupunkioikeus, Tšekki), jonka käsiteltäväksi asiaa koskeva valitus saatettiin, tiedustelee unionin tuomioistuimelta, onko České aerolinie velvollinen maksamaan korvauksen asetuksen perusteella.
Tänään antamallaan tuomiolla unionin tuomioistuin palauttaa mieleen ensiksi, että yhteen varauksen perustuva lento, johon liittyy yksi tai useampi jatkolento, on kokonaisuus, kun on kyse asetuksessa säädetystä matkustajien oikeudesta korvaukseen.2 Näin ollen lento, johon liittyy jatkolento ja jonka ensimmäinen osuus on suoritettu jäsenvaltion alueella – käsiteltävässä asiassa Prahassa – sijaitsevalta lentoasemalta, kuuluu asetuksen soveltamisalaan, vaikka kyseisen lennon, johon liittyy jatkolento, jälkimmäisen osuuden olisi suorittanut yhteisön ulkopuolinen lentoliikenteen harjoittaja Euroopan unioniin nähden kolmannesta valtiosta kolmanteen valtioon.
Kun on kyse siitä, voiko České aerolinie, joka oli lennon, johon liittyi jatkolento, ensimmäisen osuuden suorittanut lentoliikenteen harjoittaja, olla velvollinen maksamaan korvauksen lennon jälkimmäisen osuuden, jonka Etihad Airways suoritti, pitkäaikaisen viivästymisen vuoksi, unionin tuomioistuin toteaa, että asetuksen nojalla korvausvelvollinen voi olla vain asianomaisesta lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja. Unionin tuomioistuin toteaa tästä, että jotta lentoliikenteen harjoittaja voidaan luokitella lennosta vastaavaksi lentoliikenteen harjoittajaksi, on muun muassa osoitettava, että kyseinen lentoliikenteen harjoittaja todella suoritti asianomaisen lennon. Koska České aerolinie todella suoritti lennon asianomaisten matkustajien kanssa tekemänsä kuljetussopimuksen mukaisesti, se voidaan luokitella lennosta vastaavaksi lentoliikenteen harjoittajaksi.
Unionin tuomioistuin katsoo näin ollen, että käsiteltävässä asiassa České aerolinie on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan asetuksessa säädetyn korvauksen, koska Bangkokiin suuntautunut lento, johon liittyi jatkolento, viivästyi huomattavasti, vaikka kyseinen viivästyminen tapahtui lennolla Abu Dhabista Bangkokiin ja siitä oli vastuussa Etihad Airways. Unionin tuomioistuin korostaa muun muassa, että kun on kyse yhteen ainoaan varaukseen perustuvasta lennosta, johon liittyy yksi tai useampi jatkolento, lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja, joka on suorittanut ensimmäisen lennon, ei voi vedota siihen, että myöhemmän lennon suorittanut toinen lentoliikenteen harjoittaja on toteuttanut mainitun lennon puutteellisesti.
Unionin tuomioistuin palauttaa lopuksi mieleen, että lennosta vastaavalle lentoliikenteen harjoittajalle, jonka on pitänyt maksaa matkustajille korvaus sellaisen yhteen varaukseen perustuvan lennon pitkäaikaisen viivästymisen vuoksi, johon liittyy jatkolento ja jonka toinen lentoliikenteen harjoittaja on osittain suorittanut yhteisten reittitunnusten käyttöä koskevan sopimuksen perusteella, asetuksessa varataan oikeus kääntyä viimeksi mainitun puoleen hyvityksen saamiseksi tästä taloudellisesta rasituksesta.

Tiedotteet: fi sv

Avainsanat