Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
22.6.2023 Oikeusuutiset

Korkein oikeus pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta lentomatkustajien oikeuksia koskevan asetuksen tulkinnasta.

Asiassa on kysymys matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohdan tulkinnasta. Ratkaistavana on, onko lentoyhtiö velvollinen maksamaan matkustajalle asetuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/korkein-oikeus-pyytaa-ennakkoratkaisua-unionin-tuomioistuimelta-lentomatkustajien-oikeuksia-koskevan-asetuksen-tulkinnasta/
30.12.2021 Oikeusuutiset

Jos lennon lähtöä aikaistetaan yli tunnilla, matkustajalla on samat oikeudet kuin lennon peruuntuessa

A flight must be regarded as having been ‘cancelled’ in the case where the operating air carrier brings it forward by more than one hour In the case of a reservation for a particular flight, a claim for compensation may possibly be brought against the operating air carrier even if…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/jos-lennon-lahtoa-aikaistetaan-yli-tunnilla-matkustajalla-on-samat-oikeudet-kuin-lennon-peruuntuessa/
15.3.2020 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu Helsingin hovioikeuden tekemään pyyntöön uudelleenreititetyn lennon viivästymiseen liittyen

Lentomatkustajalla, joka on saanut korvauksen lennon peruuttamisen vuoksi ja suostunut matkustamaan toisella lennolla, on oikeus korvaukseen uudelleenreititetyn lennon viivästymisen vuoksi Lennon on pitänyt viivästyä korvaukseen oikeuttavan tuntimäärän ja uudelleenreititetyn lennon lentoliikenteen harjoittajan on oltava sama kuin peruutetun lennon lentoliikenteen harjoittajan. Matkustajat varasivat Finnairilta suoran lennon Helsingistä (Suomi) Singaporeen. Kyseinen lento,…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/eu-tuomioistuimen-ennakkoratkaisu-helsingin-hovioikeuden-tekemaan-pyyntoon-uudelleenreititetyn-lennon-viivastymiseen-liittyen/
16.7.2019 Oikeusuutiset

Ensimmäisen lennon suorittaneen lentoyhtiön on maksettava korvaus EU:n ulkopuolisen lentoyhtiön pitkään viivästyneeen jatkolennon vuoksi

Jäsenvaltiosta lähtenyt ja kolmanteen valtioon toisen kolmannen valtion kautta suuntautunut yhteen varaukseen perustunut lento, johon liittyi jatkolento: ensimmäisen lennon suorittaneen lentoliikenteen harjoittajan on maksettava korvaus matkustajille, jotka ovat saapuneet määräpaikkaansa pitkäaikaisesti viivästyneinä yhteisön ulkopuolisen lentoliikenteen harjoittajan suorittaman jälkimmäisen lennon vuoksi Yksitoista matkustajaa varasi tšekkiläiseltä lentoliikenteen harjoittajalta České aerolinielta yhteen varaukseen…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ensimmaisen-lennon-suorittaneen-lentoyhtion-on-maksettava-korvaus-eun-ulkopuolisen-lentoyhtion-pitkaan-viivastyneeen-jatkolennon-vuoksi/
8.4.2019 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Vapautuminen korvausvelvollisuudesta – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokoneen renkaan vaurioituminen lentoaseman kiitotiellä olleen vieraan esineen vuoksi Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-8/
5.5.2017 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Asetus (EY) N:o 261/2004 – 5 artiklan 3 kohta – Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus – Soveltamisala – Korvausvelvollisuudesta vapautuminen – Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys – Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” – Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi Ennakkoratkaisupyynnön…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-5/
18.9.2015 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio lentoliikennettä koskevassa asiassa

Lentoliikenteen harjoittajilla on velvollisuus maksaa korvaus matkustajille myös silloin, kun lento on peruutettu odottamattomien teknisten vikojen vuoksi. Tietyt tekniset viat kuten muun muassa lentoliikenteen turvallisuuteen vaikuttavat piilevät valmistusvirheet saattavat kuitenkin vapauttaa lentoliikenteen harjoittajat korvausvelvollisuudesta. Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank Amsterdam (Alankomaat). Ennakkoratkaisupyyntö koski matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/eun-tuomioistuimen-tuomio-lentoliikennetta-koskevassa-asiassa-7/
26.2.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuin: Sellaisen lennon matkustajille, johon kuuluu liittymälentoja, on myönnettävä korvaus, kun heidän lentonsa saapuu lopulliseen määräpaikkaan vähintään kolme tuntia myöhäss

Sillä, että alkuperäinen lento ei ole viivästynyt siten, että viivästyksen kesto ylittää unionin oikeudessa vaaditut aikarajat, ei ole merkitystä korvausta koskevan oikeuden kannalta Matkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevassa asetuksessa matkustajille myönnetään lähtökohtaisesti apua heidän lentonsa viivästymisen aikana. Unionin tuomioistuin on yhdistetyissä asioissa Sturgeon antamassaan tuomiossa2 lisäksi todennut, että matkustajille,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/eun-tuomioistuin-sellaisen-lennon-matkustajille-johon-kuuluu-liittymalentoja-on-myonnettava-korvaus-kun-heidan-lentonsa-saapuu-lopulliseen-maarapaikkaan-vahintaan-kolme-tuntia-myohass/