Ylilääkäri tuomittiin vain sivutoimi-ilmoituksen tekemättä jättämisestä, ei virka-aseman väärinkäyttämisestä hankintoja tehtäessä

7.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:53 Virkarikos – Virka-aseman väärinkäyttäminen – Virkavelvollisuuden rikkominen

Keskussairaalassa ylilääkärinä toimiva A oli tehnyt kahden yhtiön kanssa konsulttisopimukset, joiden perusteella hän oli muun muassa kouluttanut lääkäreitä käyttämään yhtiöiden kehittämää hoitomenetelmää. Sopimusten voimassaoloaikana A oli virassaan valmistellut päätöksiä, jotka koskivat tuotteiden hankkimista yhtiöiltä keskussairaalalle. Syytteen mukaan A oli väärinkäyttänyt virka-asemaansa, kun hän oli osallistunut päätöksenteon valmisteluun tekemättä työnantajalleen sivutoimi-ilmoitusta sopimusten mukaisista tehtävistään.

A:n katsottiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan, kun hän oli laiminlyönyt tehdä sivutoimi-ilmoituksen. Laiminlyönti ei kuitenkaan ollut tapahtunut A:n osallistuessa päätöksenteon valmisteluun rikoslain 40 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Syyte virka-aseman väärinkäyttämisestä hylättiin ja A tuomittiin virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Avainsanat