Välimies ei ollut esteellinen kun hänen tyttärensä oli asiaa ajaneen ison asianajotoimiston avustava lakimies

20.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2017:15 Esteellisyys Välimiesmenettely

… Lähtökohtana on, että tuomarilta edellytettävään ammattitaitoon ja moraaliin kuuluu, että hän kykenee jutun ulkopuolisista seikoista vapaana arvioimaan siinä esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa, joten melko etäiset ulkopuoliset seikat eivät voi antaa perusteltua aihetta epäillä tuomarin puolueettomuutta.

Nyt käsiteltävässä asiassa huomiota voidaan kiinnittää myös asianajotoimiston kokoon, välimiehen läheisen tehtäviin ja sijoitukseen asianajotoimistossa sekä suhteeseen välimiesmenettelyn kohteena olevaan asiaan tai sen käsittelyyn toimiston sisäisessä työnjaossa tai muussa suhteessa.

Hovioikeus toteaa, että kaikissa näissä suhteissa välimiehen läheisen liityntä välimiesmenettelyasiaan on ollut varsin etäinen. Vaikka myös pelkille vaikutelmille tulee antaa merkitystä puolueettomuuden objektiivisen testin kannalta ja pelkkä vaikutelmakin voi muodostaa oikeutetun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta, niin ratkaisevan merkityksen antaminen pelkästään asianosaisen huolelle siitä, että välimiehen toimintaan voisi vaikuttaa käsiteltävässä tapauksessa vallinneissa olosuhteissa hänen läheisensä palkkaaminen asianosaisen käyttämän lainopillisen avustajan edustaman toimiston palvelukseen, merkitsisi liian suuren merkityksen antamista objektiivisesti ottaen varsin epätodennäköisille ja teoreettisille mahdollisuuksille. Mitkä tahansa ulkonaiset seikat, jotka voivat herättää kysymyksiä, eivät voi tulla huomioon otetuiksi esteellisyyden kannalta.

Edelleen B Oy ei ole näyttänyt seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta epäillä, että välimiehen tyttären työsuhde olisi vaikuttanut välitystuomion sisältöön. Myöskään välimiehen määräämän palkkion perusteella ei ole tehtävissä johtopäätöksiä välimiehen puolueellisuudesta. Edelleen B Oy ei ole näyttänyt, että välimiesasian ratkaisusta olisi oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 4 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisesti ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa välimiehelle tai hänen läheiselleen. Käsiteltävässä asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta epäillä, että välimies ei olisi toiminut puolueettomasti asiaa käsitellessään.

Hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole välimiehen läheisen työsuhteen perusteella ilmennyt sellaisia seikkoja, jotka olisivat antaneet perustellun aiheen epäillä välimiehen puolueettomuutta asiassa.

Avainsanat