Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen arvioimaan hakijan vammoja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa

25.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Liikennevahinko – Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus – Kuntoutus – Syy-yhteys – Toimivalta

Asiassa ratkaistiin kysymys vakuutusoikeuden toimivallasta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa. Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen ottamaan kantaa siihen, mitä vammoja liikennevahingosta on vakuutetulle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat.

Avainsanat