Noin 900 litran öljypäästö mereen ei ollut aiheuttanut huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa, maksu poistettiin

25.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:61 Merenkulun ympäristönsuojelulaki – Öljypäästömaksu

Rajavartiolaitos oli määrännyt kauttakulussa olleen ulkomaisen aluksen omistajalle öljypäästömaksun öljyn päästökiellon rikkomisesta Suomen talousvyöhykkeellä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei öljypäästöstä ollut näytetty aiheutuneen merenkulun ympäristösuojelulain 3 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa, ja öljypäästömaksun määräämistä koskeva päätös kumottiin.
 

Avainsanat