KKOlta kaksi ratkaisua asfalttikartellin korvauksista kun osa korvausvaatimuksista oli vanhentunut

18.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:57 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Korvausvastuun jakaantuminen – Korvattava vahinko – Velan vanhentuminen – Vanhentumisen vaikutukset
Oikeudenkäyntikulut – Arvonlisävero

X Oy oli osallistunut asfalttialan kartelliin ja tehnyt kaupungin kanssa ylihintaisen sopimuksen. Kaupunki oli vaatinut korvausta kartellin aiheuttamasta vahingosta vain X Oy:ltä, ja kaupungin korvaussaatava muilta kartelliyhtiöiltä oli vanhentunut. Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä perusteilla, että X Oy olisi kartelliyhtiöiden keskinäisessä vastuunjaossa vastannut vahingosta kokonaisuudessaan. X Oy:n korvausvastuuta ei siksi alennettu sillä perusteella, että muiden kartelliyhtiöiden korvausvastuu velasta oli vanhentunut. Ks. KKO:2019:58

Kysymys myös siitä, oliko kaupungille aiheutunut korvattavaa vahinkoa niiltä osin kuin sen vaatimukset perustuivat sen maksamiin urakkahintoihin ja oikeudenkäyntikuluihin sisältyneeseen arvonlisäveroon. (Ään.)

KKO:2019:58 Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus – Korvausvastuun jakaantuminen – Velan vanhentuminen – Vanhentumisen vaikutukset

X Oy, Y Oy ja Z Oy olivat osallistuneet asfalttialan kartelliin ja sen puitteissa tiettyjä asfalttiurakoita koskevaan tarjouskilpailuun. Y Oy oli tehnyt kaupungin kanssa ylihintaisen sopimuksen. Sopimuksesta oli aiheutunut kaupungille vahinkoa, jonka korvaamisesta kaikki kolme yhtiötä olisivat olleet yhteisvastuussa. Kaupunki oli kuitenkin laiminlyönyt korvausvelan vanhentumisen katkaisemisen siten, että Y Oy:n ja Z Oy:n osalta velka oli vanhentunut. Tämän seurauksena velallisten yhteisvastuun korvausvelasta katsottiin hajaantuneen ja X Oy:n korvausvastuun supistuneen sen omaa osuutta vastaavaan määrään. Ks. KKO:2019:57

Avainsanat