Kapitalisaatiosopimukseen perustuvien oikeuksien luovutukseen sovellettiin luovutusvoittoa ja -tappiota koskevia säännöksiä

18.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:79 Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Omaisuuden käsite – Kapitalisaatiosopimus

A oli tehnyt sijoituksia henkivakuutusyhtiön tarjoamaan, vakuutusluokista annetun lain 18 §:ssä tarkoitettuun kapitalisaatiosopimukseen. Kapitalisaatiosopimuksen säästöjen kehitys oli sidottu valittujen sijoitusten markkina-arvoihin. Kapitalisaatiosopimukseen perustuva oikeus oli luovutuskelpoinen, mutta luovutuksen edellytyksenä oli toisena sopimusosapuolena olevan henkivakuutusyhtiön suostumus.

A aikoi luovuttaa kapitalisaatiosopimukseen perustuvat oikeutensa sopimusosapuoliin nähden kolmannelle taholle sopimuksen käyvän arvon mukaista vastiketta vastaan. Luovutusta oli pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuuden luovutuksena, johon oli sovellettava tuloverolain luovutusvoiton ja -tappion laskemista koskevia säännöksiä.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu verovuosille 2018 ja 2019.

Avainsanat