Kanteen peruuttanut joutui korvaamaan vastaajan kulut, vaikka peruuttamiseen oli hyvä syy

19.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:59 Oikeudenkäyntikulut – Kanteen peruuttaminen

A Oy oli vaatinut kanteessaan B:ltä vahingonkorvausta. Syyttäjä oli myöhemmin nostanut B:tä vastaan syytteen, joka oli koskenut vahingonkorvauskanteen perusteena ollutta B:n menettelyä. A Oy oli rikosprosessissa esittänyt B:tä vastaan saman vahingonkorvausvaatimuksen kuin vahingonkorvauskanteessaan ja peruuttanut vahingonkorvauskanteensa. Käräjäoikeus jätti kanteen peruuttamisen vuoksi asian sillensä ja velvoitti A Oy:n korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut. Hovioikeus mainitsemillaan perusteilla kumosi oikeudenkäyntikuluja koskeneen käräjäoikeuden ratkaisun ja vapautti A Oy:n kuluvastuusta.

Korkein oikeus katsoi, ettei asiassa ollut oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä poiketa siitä lähtökohdasta, että kanteen peruuttanut asianosainen oli velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. A Oy velvoitettiin korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut.

Avainsanat