Jatkokäsittelyluvan myöntämisen yhteydessä tulee arvioida myös onko valittajalla oikeus uuden todistelun nimeämiseen

17.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:56 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Todistelu – Prekluusio – Uusi todiste – Uusi todistaja hovioikeudessa

Muutoksenhakija oli hovioikeudelle tekemässään ulosottovalitusasian jatkovalituksessa vedonnut uuteen todisteluun. Kysymys uuden todistelun merkityksestä arvioitaessa jatkokäsittelyluvan myöntämisen edellytyksiä. Kysymys myös prekluusiosta hovioikeudessa.

Avainsanat