Oikeus kärsimyskorvaukseen määräytyy sen perusteella, mitä oikeushyviä teolla on loukattu

24.5.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:48 Vahingonkorvaus – Korvattava vahinko – Kärsimys Pahoinpitely

Pahoinpitely A oli B:n häneen kohdistamalta pahoinpitelyltä puolustautuakseen lyönyt tätä puukolla kaulaan. A:n syyksi oli luettu hätävarjelun liioitteluna tehty pahoinpitely.

Korkein oikeus katsoi, että vaikka teossa oli käytetty teräasetta ja B:lle oli aiheutunut vakava vamma, A ei ollut teon vaikuttimet ja muut seikat huomioon ottaen velvollinen suorittamaan B:lle korvausta kärsimyksestä.

Avainsanat