Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

12.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö kerää palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen on käynnistänyt välimiesmenettelylain uudistamistarpeiden arvioinnin. Häkkänen kertoi 11.9.2018 Välimiesmenettelyseminaarissa Säätytalolla arvioivansa syksyn aikana välimiesmenettelylainsäädännön muutostarpeita.

– Luotettava ja tehokas oikeusjärjestelmä nousee tulevina vuosina yhä suurempaan rooliin talouskasvun ja yritystoiminnan kannalta. Maailmalla poliittiset riskit kasvavat ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Yritystoiminnan ja investointien houkuttelussa oikeusvaltio sekä tehokas ja luotettava riidanratkaisu tulee nostaa keskiöön, Häkkänen sanoi.

Riita-asiat voidaan Suomessa ratkaista tuomioistuinmenettelyn lisäksi myös välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on tarjota monimutkaisiin riitoihin vaihtoehtoinen keino ratkaista riita.

– Elinkeinoelämän nopeasyklisyys edellyttää monesti nopeampaa riidanratkaisua, mihin tuomioistuinlaitos pystyy. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on olla tuomioistuimen tarjoamaa riidanratkaisua täydentävä menettely. Nyt kuitenkin välimiesmenettelyn toimivuuden ja uudistamistarpeen arviointi on tullut ajankohtaiseksi, Häkkänen sanoi puheessaan.

Nykyinen välimiesmenettelylaki on vuodelta 1992.

– Vuoden 1992 laki on pian 30 vuotta vanha. Yhteiskunta, tekniikka ja talous ovat muuttuneet ja elinkeinoelämä on edelleen kansainvälistynyt ja ulkomaakauppa laajentunut.

– Arvioimme syksyn aikana onko lainsäädännössä ongelmia ja miten nämä ongelmat näkyvät oikeuskäytännössä. Katson myös, että uudistamistarvetta on selvitettävä omista lähtökohdistamme käsin. Tärkeää on, että välimiesmenettely on toimiva riidanratkaisukeino sekä kotimaassa että kansainvälisesti toimivien yritysten kannalta, Häkkänen sanoi.

Oikeusministeriö ryhtyy nyt keräämään välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä palautetta nykyisen lainsäädännön toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista.

– Tänään käydyn keskustelun ja myöhemmin saamani palautteen perusteella muodostan alkusyksyn aikana kantani siitä, miten tässä asiassa edetään, Häkkänen kertoi.

Kysely välimiesmenettelyn toimivuudesta

Tiedote: Ministeri Häkkänen: Tehokas riidanratkaisu on yritysten kilpailukykytekijä – Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments