Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

12.9.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö kerää palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta.

Oikeusministeri Antti
Häkkänen on käynnistänyt välimiesmenettelylain uudistamistarpeiden
arvioinnin. Häkkänen kertoi 11.9.2018 Välimiesmenettelyseminaarissa
Säätytalolla arvioivansa syksyn aikana välimiesmenettelylainsäädännön
muutostarpeita.

– Luotettava ja tehokas
oikeusjärjestelmä nousee tulevina vuosina yhä suurempaan rooliin
talouskasvun ja yritystoiminnan kannalta. Maailmalla poliittiset riskit
kasvavat ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Yritystoiminnan ja
investointien houkuttelussa oikeusvaltio sekä tehokas ja luotettava
riidanratkaisu tulee nostaa keskiöön, Häkkänen sanoi.

Riita-asiat
voidaan Suomessa ratkaista tuomioistuinmenettelyn lisäksi myös
välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on tarjota
monimutkaisiin riitoihin vaihtoehtoinen keino ratkaista riita.


Elinkeinoelämän nopeasyklisyys edellyttää monesti nopeampaa
riidanratkaisua, mihin tuomioistuinlaitos pystyy. Välimiesmenettelyn
tarkoituksena on olla tuomioistuimen tarjoamaa riidanratkaisua
täydentävä menettely. Nyt kuitenkin välimiesmenettelyn toimivuuden ja
uudistamistarpeen arviointi on tullut ajankohtaiseksi, Häkkänen sanoi
puheessaan.

Nykyinen välimiesmenettelylaki on vuodelta 1992.


Vuoden 1992 laki on pian 30 vuotta vanha. Yhteiskunta, tekniikka ja
talous ovat muuttuneet ja elinkeinoelämä on edelleen kansainvälistynyt
ja ulkomaakauppa laajentunut.

– Arvioimme syksyn aikana onko
lainsäädännössä ongelmia ja miten nämä ongelmat näkyvät
oikeuskäytännössä. Katson myös, että uudistamistarvetta on selvitettävä
omista lähtökohdistamme käsin. Tärkeää on, että välimiesmenettely on
toimiva riidanratkaisukeino sekä kotimaassa että kansainvälisesti
toimivien yritysten kannalta, Häkkänen sanoi.

Oikeusministeriö
ryhtyy nyt keräämään välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä
palautetta nykyisen lainsäädännön toimivuudesta ja mahdollisista
muutostarpeista.

– Tänään käydyn keskustelun ja myöhemmin saamani
palautteen perusteella muodostan alkusyksyn aikana kantani siitä, miten
tässä asiassa edetään, Häkkänen kertoi.

Kysely välimiesmenettelyn toimivuudesta

Tiedote: Ministeri Häkkänen: Tehokas riidanratkaisu on yritysten kilpailukykytekijä – Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arviointiin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments