Asianajajapäivä: Asianajajat vaativat oikeusapujärjestelmän uudistamista – uudistus toisi tehoa

12.1.2018 | Tiedotteet

Asianajajaliitto esittää julkisen oikeusapujärjestelmän laajaa uudistamista. Liiton mielestä julkista oikeusapua tulisi tarjota nykyistä laajemmin yksityisten asianajotoimistojen toimesta.
 
Asianajajaliiton teettämän selvityksen mukaan valtion oikeusaputoimistojen tuottamien palveluiden kokonaiskustannukset ovat 140–200 euroa tunnilta. Valtio maksaa yksityiselle asianajajalle saman palvelun tarjoamisesta 110 euroa tunnilta. Pienituloinen henkilö voi saada yhteiskunnan kustantamaa oikeusapua joko valtion oikeusaputoimistoista tai yksityisistä asianajotoimistoista. Laskun maksaa valtio.
 
Asianajajaliitto esittää laajan selvitystyön aloittamista siitä, miten yksityiset asianajotoimistot voisivat hoitaa nykyistä isomman osan pienituloisten henkilöiden oikeusapuasioista. Lisäksi yksityisesti tuotettua maksutonta oikeusapua tulisi voida antaa myös oikeudenkäyntien ulkopuolisissa asioissa. Nykyisin yksityisten asianajotoimistojen tuottama maksuton oikeusapu on rajattu vain oikeudenkäyntiasioihin.
 
– Pienituloinen saa siis apua käräjäriitaan, mutta ei riidan estämiseen, Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola kuvaa tilannetta.
 
– Teettämämme ulkopuolisen selvityksen mukaan yksityisesti tuotetut palvelut ovat kustannuksiltaan veronmaksajille edullisempia kuin valtion toimesta toteutetut. Yksityisesti ja julkisesti tuotetuilla palveluilla on paikkansa, kuten terveydenhuollossakin, mutta työnjako kannattaa miettiä kokonaisuutena uudelleen.
 
Selvitys: Yksityisesti tuotetut oikeusapupalvelut kustannustehokkaita
Nykyisin valtio maksaa yksityiselle asianajajalle julkisen oikeusavun piiriin kuuluvin juttujen hoitamisesta 110 euroa tunnilta. Tällä kustannetaan asianajajan palkan lisäksi kaikki toiminnan sivukulut.  Asianajajaliiton Tempo Economics Oy:llä teettämän selvityksen mukaan vastaavien palveluiden tuottaminen valtion oikeusaputoimistoissa maksaa 140–200 euroa tunnilta. Loppusumma riippuu käytetystä laskutavasta.
 
Yksityisten asianajotoimistojen osalta valtion maksama hinta oikeusapupalveluista tiedetään tarkasti: se on 110 euroa tunnilta. Valtion oikeusaputoimistojen osalta tarkkaa tuntihintaa ei tiedetä. Liiton teettämässä selvityksessä valtiolle aiheutuvia todellisia kustannuksia pyrittiin arvioimaan usealla eri tavalla. Summa pitää sisällään juristin tuntipalkan lisäksi muun muassa oikeusaputoimistojen toimitila- ja hallintokulut.
 
– Olemme käyneet laskentatavoista hyvää keskustelua myös oikeusministeriön edustajien kanssa. Tiedämme myös, että ministeriön mukaan lukuja tulisi arvioida osin Tempo Economicsin tavasta poiketen esimerkiksi oikeusaputoimistoissa tehdyn työmäärän osalta. Tällä hetkellä tarkkoja lukuja tuntihinnoista ei kuitenkaan ole saatavilla ja siksi teetimme tämän oman selvityksen. Ministeriö on käsityksemme mukaan parhaillaan kehittämässä laskentaansa, Jarkko Ruohola toteaa.
 
– Riippumatta laskutavoista keskeinen havaintomme on, että yksityisesti tuotetut palvelut ovat veronmaksajille kustannustehokkaita ja siksi yksityisten palveluiden käyttöä kannattaa laajentaa.
 
Oikeusavun saatavuus varmistettava eri puolilla maata
Kustannustehokkuuden lisäksi Suomen pitkät välimatkat puhuvat yksityisen palvelutarjonnan vahvistamisen puolesta. Julkisia oikeusaputoimistoja on harvassa ja toisaalta sama oikeusaputoimisto ei voi auttaa erimerkiksi avioeroriidan molempia osapuolia jääviyskysymysten vuoksi. Yksityiset asianajotoimistot ovat siten jo nyt välttämätön osa oikeusapupalveluiden tuottamista.
 
– Joiltain osin valtion oikeusaputoimistot tarjoavat palveluitaan pienituloisten henkilöiden lisäksi myös maksukykyisille asiakkaille. Tässä ei ole järkeä veronmaksajien kannalta. Lisäksi se vääristää kilpailua etenkin niissä tapauksissa, joissa palveluista laskutettava hinta on alle yksityisten asianajotoimistojen hinnoittelun.
 
Nykyisten säännösten mukaan oikeusaputoimistot voivat tietyissä tilanteissa tarjota palveluitaan myös maksukykyisille asiakkaille, mutta palveluiden hintojen tulisi tällöin vastata yksityisen sektorin hintoja. Näin ei aina ole.
 
Ruohola korostaa, että uudistusehdotuksilla ei haluta asettaa vastakkain yksityisten ja julkisten palveluiden laatua.
 
– Asianajajaliiton jäseninäkin on niin yksityisiä asianajajia kuin oikeusaputoimistoissa työskenteleviä julkisia oikeusavustajia. Olemme halunneet aidosti selvittää tehokasta tapaa julkisen oikeusavun toteuttamiseen, Ruohola toteaa.
 
Asianajajaliitto nosti oikeusapupalveluiden uudistamisen esille Asianajajapäivässä perjantaina Helsingissä. Asianajoalan vuotuinen päätapahtuma järjestetään nyt 50. kertaa.
 
 
Lisätiedot:
Jarkko Ruohola, Asianajajaliiton puheenjohtaja, puh. 010 320 8441 (yhdistyy kännykkään)
Janne Laukkanen, kehitys- ja viestintäjohtaja, puh. 040 588 1925
 
Twitter: @Asianajajat
Facebook: @Asianajajat
Instagram: @asianajajat
 
Asianajaja turvaa oikeusvaltion.