STM:Kuntainfo: Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä?

1.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sosiaalihuoltolain uudistamisen yhteydessä muutettiin joitakin lastensuojelulain säännöksiä. Osa muutoksista tulee voimaan vuoden 2016 alussa

Kiireellinen sijoitus on turvaamistoimi. Sitä tulee käyttää, jos lapsi on välittömässä vaarassa siten, ettei häntä voida turvallisesti jättää kotiin eikä tilannetta voida turvata avohuollon tukitoimien avulla. Välitön vaara voi olla muutakin kuin kuoleman- tai muu fyysinen vaara. Myös henkinen väkivalta ja muu kaltoin kohtelu voi olla peruste kiireellisen sijoituksen tekemiselle.

Jos lapsi on päätöksentekohetkellä käytössä olevien tietojen mukaan välittömässä vaarassa siten, ettei häntä voida turvallisesti jättää kotiin, hänet voidaan sijoittaa kiireellisesti. Lisätietoja tilanteesta voi hankkia sijoituksen aikana.

Lisätietoa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments