Skip to main content

Villkoren för användning av e-tjänsten

Villkoren för användning av Advokatförbundets och tillsynsnämndens e-tjänst

29.3.2020

Villkor för e-tjänsten

Med Tjänsten avses Advokatförbundets och tillsynsnämndens e-tjänst (asiointi.asianajajaliitto.fi).

Användaren av Tjänsten kallas Kunden i dessa villkor.

Tjänsteleverantören är Finlands Advokatförbund och tillsynsnämnden.

Kundens plikter och ansvar

Kunden ansvarar för att upprätthålla säkerheten i sin egen verksamhet.

Tjänsten bygger på stark identifiering av personen, vilket kräver användning av cookies i webbläsaren. De är dock bara aktiverade för en session och försvinner när webbläsaren stängs.

Servicedetektering sker i den externa Suomi.fi-tjänsten.

Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker Kunden till att personens grundläggande information deponeras i Advokatförbundets och tillsynsnämndens informationssystem. 

Genom att acceptera Användarvillkoren samtycker Kunden till att processen för behandling av ett ärende som initierats av Kunden i Tjänsten kommer att utföras elektroniskt.

Kunden bör hålla det lösenord de hanterar noggrant och se till att lösenordet de hanterar inte hamnar i en tredjedel i besittning. 

Tjänsteleverantörens ansvar och rättigheter

Tjänsteleverantören ska ansvara för att de krypterings-, säkerhets- och inloggningsmetoder som används i webbtjänsten är lämpliga.

Tjänsteleverantören strävar efter att säkerställa fortsatt tillgänglighet för Tjänsten utan störningar. Tjänsteleverantören ansvarar dock inte för fortsatt tillgänglighet och oavbruten drift av Tjänsten.

Tjänsteleverantören ska inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt skada till följd av användning av Tjänsten eller hämning av användning.

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten kan användas av en starkt identifierad person med ett finskt identitetsnummer eller möjlighet att använda det sätt på vilket en utlänning som Suomi.fi tillhandahåller. Kunden kan inleda ärenden som person i eget namn eller som ombud i tillsynsfrågor som rör en annan person/företag.

Tjänster som tillhandahålls kunden

Kunden kan:

  • Inlägga sitt ärende
  • Följa utvecklingen av deras ärende
  • Ta emot relevanta meddelanden
  • Svara på meddelanden
  • Ta emot beslut i ärenden
  • Kontrollera sina egna uppgifter

Dessa användarvillkor gäller tills vidare och operatören av Tjänsten har rätt att ändra användarvillkoren.