Skip to main content

Finlands Advokatförbunds blanketter för databegäran

Den undertecknade begäran kan lämnas personligen till Advokatförbundets kontor eller sändas per post eller e-post (skannad). Kundens identitet kontrolleras.