Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.10.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös takaisinsaantihakemuksen tutkimisen edellytyksistä

KKO:2018:62 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Muutosperuste Yksipuolinen tuomio- Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Käräjäoikeus oli antanut vastaaja A:ta vastaan yksipuolisen tuomion katsottuaan, että hän oli vastauksessaan vedonnut ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ollut vaikutusta asian ratkaisemiseen. A:n haettua takaisinsaantia ja annettua käräjäoikeuden pyynnöstä lausuman käräjäoikeus jätti takaisinsaantihakemuksen tutkimatta, koska A:n asiassa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/ennakkopaatos-takaisinsaantihakemuksen-tutkimisen-edellytyksista/
28.9.2021 Oikeusuutiset

HHO: Vaikka käräjäoikeuden lausumapyyntöön oli vastattu puutteellisesti vastaus esti kanteen tutkimatta jättämisen

Hel­HO:2021:8 Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon Käräjäoikeus oli vastaajien vaatimuksesta antanut yksipuolisen tuomion kantajia vastaan näiden laiminlyötyä vastata käräjäoikeuden lausumapyyntöön. Kysymys siitä, oliko takaisinsaantihakemuksessa vastattu riittävästi lausumapyynnössä esitettyihin kysymyksiin oikeudenkäynnin jatkamiseksi. Hel­HO:2021:8

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/hho-vaikka-karajaoikeuden-lausumapyyntoon-oli-vastattu-puutteellisesti-vastaus-esti-kanteen-tutkimatta-jattamisen/
18.1.2021 Oikeusuutiset

Tuomionpurku ei mahdollista, koska yksipuolinen tuomio ei ollut lainvoimainen

KKO:2021:2 Ylimääräinen muutoksenhaku – Tuomion purkaminen riita-asiassa -Yksipuolinen tuomio – Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon – Tiedoksianto A oli velvoitettu yksipuolisella tuomiolla maksusuoritukseen konkurssipesälle. A vaati ylimääräisessä muutoksenhakemuksessaan yksipuolisen tuomion purkamista. Koska hakija ei ollut näyttänyt saaneensa yksipuolista tuomiota todisteellisesti tiedokseen, sanottu ratkaisu ei ollut lainvoimainen, minkä vuoksi Korkein oikeus jätti hakemuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/tuomionpurku-ei-mahdollista-koska-yksipuolinen-tuomio-ei-ollut-lainvoimainen/