Generic filters
Exact matches only
16.9.2019 Oikeusuutiset

Purkuhakemus insinöörin tutkinnon poistamiseksi hylättiin vaikka opinnäytetyö oli plagioitu

KHO:2019:115 Ammattikorkeakoulu – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Suoritusvilppi – Purkuhakemus uuden selvityksen perusteella – Purkuhakemuksen hylkääminen Ammattikorkeakoulun myönnettyä A:lle insinöörin (ylempi AMK) -tutkinnon hänen oli opinnäytetyön uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen suoritusvilppiin, joka oli ilmennyt plagiointina. A:n opinnäytetyö oli uudelleentarkastuksen yhteydessä päätetty hylätä. Ammattikorkeakoulu haki uuden selvityksen perusteella sen päätöksen purkamista,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/purkuhakemus-insinoorin-tutkinnon-poistamiseksi-hylattiin-vaikka-opinnaytetyo-oli-plagioitu/
16.5.2016 Oikeusuutiset

Yliopistotutkinnon myöntämispäätös purettiin KHO:ssa, yliopisto ei voinut tutkimusvilpin takia itse oikaista päätöstään

KHO:2016:68 Yliopisto – Korkeakoulututkinnon peruuttaminen – Hallintopäätös – Valitus – Asiavirheen korjaaminen – Tutkimusvilppi – Plagiointi – Sepittäminen – Korkeakoulututkinnon myöntämistä koskeva päätös – Päätöksen purkaminen Yliopiston myönnettyä A:lle filosofian maisterin tutkinnon hänen oli pro gradu -tutkielman uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin, plagiointiin ja sepittämiseen. Tiedekunnan dekaani oli 8.5.2013 peruuttanut A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/yliopistotutkinnon-myontamispaatos-purettiin-khossa-yliopisto-ei-voinut-tutkimusvilpin-takia-itse-oikaista-paatostaan/
20.10.2014 Oikeusuutiset

Luottamuksensuoja esti yliopistollisen oppiarvon peruuttamisen plagioinnin johdosta

Itä-Suomen HAO: Yliopisto – Oppiarvon peruuttaminen – Plagiointi – Lainvoimaisuus – Luottamuksensuoja – Päätöksen purkaminen Yliopiston dekaani oli päätöksellään peruuttanut valittajan filosofian maisterin oppiarvon. Yli vuosi oppiarvon myöntämisen jälkeen valittajan maisteriopintoihin liittynyt opinnäytetyö oli arvioitu uudelleen, jolloin se oli arvioitu osin plagioiduksi. Dekaani oli hylännyt valittajan opinnäytetyön ja peruuttanut valittajan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/luottamuksensuoja-esti-yliopistollisen-oppiarvon-peruuttamisen-plagioinnin-johdosta/