Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
12.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Vainoamisesta tulee rangaistavaa ensi vuoden alusta – Sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyvät

Rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Myös viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uudistuksen voimaantulo huomenna perjantaina 13.12. Samassa yhteydessä sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä täsmennetään niin, että niiden soveltaminen jatkossa paremmin vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Vainoaminen rangaistavaksi Uuden säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-vainoamisesta-tulee-rangaistavaa-ensi-vuoden-alusta-sananvapausrikoksia-koskevat-saannokset-tasmentyvat/
25.9.2013 Oikeusuutiset

Vaasan HO täsmentää avopuolison oikeutta olla todistamatta rikosasiassa

VaaHO:2013:1 Todistelu, avopuolison oikeus kieltäytyä todistamasta. Hätäkeskustallennetta koskeva hyödyntämiskielto … Asiassa on painavat perusteet päätyä perusoikeusmyönteisen laintulkinnan mukaisesti siihen, että avopuolisoilla, joiden suhde on rinnastettavissa avioliittoon, on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n nojalla jo nykyisin vastaavat perhe-elämän suojaan perustuvat oikeudet kieltäytyä todistamasta puolisoaan vastaan kuin aviopuolisoilla. Lainkohdan sanamuoto, joka ei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/vaasan-ho-tasmentaa-avopuolison-oikeutta-olla-todistamatta-rikosasiassa/
20.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Sananvapausrikoksia koskeva esitys eduskunnalle – Vainoaminen rangaistavaksi teoksi

Sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä aiotaan muuttaa niin, että niiden soveltaminen olisi linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa Tänään eduskunnalle annettu hallituksen esitys korostaa sananvapautta perusoikeutena ja kaventaa jonkin verran rangaistavuuden aluetta. Sananvapausrikoksista säädettyjä rangaistuksia lievennettäisiin muissa kuin rasistisissa rikoksissa. Lisäksi hallitus esittää rikoslakiin uutta vainoamisen kieltävää rangaistussäännöstä. Lakiin lisättäisiin uutena rikoksena myös…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-sananvapausrikoksia-koskeva-esitys-eduskunnalle-vainoaminen-rangaistavaksi-teoksi/