Generic filters
Exact matches only
2.2.2021 Oikeusuutiset

EUT:n suuri jaosto tunnustaa luonnolliselle henkilölle perusoikeuskirjalla suojatun vaikenemisoikeuden hallinnollisessa sisäpiirikauppaa koskevassa tutkinnassa

Luonnollisella henkilöllä, joka on sisäpiirikauppaa koskevan hallinnollisen tutkimuksen kohteena, on oikeus vaieta, jos hänen vastauksistaan voisi ilmetä, että hän vastaa rikkomuksesta, josta voidaan määrätä luonteeltaan rikosoikeudellisia hallinnollisia seuraamuksia, tai että hän on rikosoikeudellisessa vastuussa Tällä vaikenemisoikeudella ei kuitenkaan voida oikeuttaa kieltäytymistä kaikesta yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaisten kanssa, kuten kieltäytymistä osallistua kuulemiseen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/eutn-suuri-jaosto-tunnustaa-luonnolliselle-henkilolle-perusoikeuskirjalla-suojatun-vaikenemisoikeuden-hallinnollisessa-sisapiirikauppaa-koskevassa-tutkinnassa/
14.6.2019 Tiedotteet

Oikeusteko-palkinto toimittaja Paavo Teittiselle

Paavo Teittinen on Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimittaja, joka ajankohtaisella ja herättelevällä uutisoinnillaan nostaa jatkuvasti tärkeitä epäkohtia yleiseen keskusteluun. Teittiselle myönnettiin tänään Asianajajaliiton juhlavuoden valtuuskunnan kokouksessa Turussa Asianajajaliiton Oikeusteko-palkinto merkittävästä työstä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi.   Toimittaja Paavo Teittinen on tullut vuosien mittaan tunnetuksi monista kirpaisevankin ajankohtaisista artikkeleistaan. Uutiset ovat käsitelleet…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/oikeusteko-palkinto-toimittaja-paavo-teittiselle/
17.7.2013 Oikeusuutiset

Komissio ehdottaa Euroopan syyttäjänviraston perustamista EU-rahojen suojaamiseksi petoksilta ja vahvistaa OLAFin toimintaedellytyksiä

Euroopan komissio haluaa perustaa Euroopan syyttäjänviraston, jotta olisi helpompaa saada EU:n verovaroja anastavat rikolliset oikeuden eteen riippumatta siitä, missä maassa he toimivat Uuden viraston tehtävänä olisi tutkia EU:n talousarvioon vaikuttavia rikoksia, asettaa tekijät syytteeseen ja tarvittaessa viedä heidät oikeuteen jäsenvaltioiden tuomioistuimissa. Euroopan syyttäjänvirastosta tulisi riippumaton, demokraattisesti valvottu elin. Tänään julkistettu…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/komissio-ehdottaa-euroopan-syyttajanviraston-perustamista-eu-rahojen-suojaamiseksi-petoksilta-ja-vahvistaa-olafin-toimintaedellytyksia/
13.6.2023

Ylpeästi ihmisoikeuksien puolella

Suomen Asianajajaliitto on Helsinki Priden virallinen yhteistyökumppani. Minusta se on hieno asia. Yhteistyökumppanuuksien julkaisun aikaan mediassa käytiin keskustelua siitä, mitkä tahot soveltuvat virallisiksi yhteistyökumppaneiksi ja mitkä eivät. Itse ajattelen, että asianajajille yhteistyökumppanuus soveltuu erityisen hyvin, sillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien, kuten kaikkien muidenkin ihmisoikeuksien, edistäminen on ammattikuntamme asia. Vuonna 2020…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/ylpeasti-ihmisoikeuksien-puolella/
11.4.2023

Periksi ei anneta

Maailmassa on kuulemma yli sata versiota jääkaappimagneeteista, joiden pohjana on toisen maailmansodan brittipropagandalauseeksi suunniteltu ”Keep calm and carry on”. Keskellä vaaraa ja pelkoa kehotetaan pysymään rauhallisena ja jatkamaan, mitä ikinä olikaan tekemässä. Asianajajille lienee tutuin versio: ”Keep calm and call your lawyer”. Kansanluonne on hyvin monitulkintainen konsepti, mutta ehkä voidaan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/periksi-ei-anneta/
14.9.2016 Oikeusuutiset

EIT:n suuri jaosto arvioi oikeutta avustajan käytön rajoittamiseen lyhyeksi aikaa poikkeustilanteessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto on eilisessä tuomiossaan äänestyksen jälkeen katsonut, että kolmen valittajan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ei loukattu epäämällä heiltä muutamaksi tunniksi avustajan käyttö kuulusteluissa pakottavasta tarpeesta poikkeuksellisessa terrorismirikosepäilyä koskevassa tilanteessa, kun taas yhden valittajan oikeuksia tältä osin loukattiin. EIT arvioi niin enemmistön tuomiossa kuin useammassa äänestyslausumassa tilannetta Lontoon…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/eitn-suuri-jaosto-arvioi-oikeutta-avustajan-kayton-rajoittamiseen-lyhyeksi-aikaa-poikkeustilanteessa/
25.2.2016 Oikeusuutiset

Euroopan unionin neuvosto: EU lujittaa oikeutta syyttömyysolettamaan

Neuvosto hyväksyi 12. helmikuuta 2016 direktiivin eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä Direktiivin tarkoituksena on lujittaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin rikosoikeudellisissa menettelyissä vahvistamalla vähimmäissäännöt, jotka koskevat tiettyjä syyttömyysolettamaan liittyviä näkökohtia ja oikeutta olla läsnä oikeudenkäynnissä. Näin direktiivi täydentää Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa vahvistettua säädöskehystä. Direktiivi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/euroopan-unionin-neuvosto-eu-lujittaa-oikeutta-syyttomyysolettamaan/