Generic filters
Exact matches only
28.1.2021 Oikeusuutiset

Tutkimus: Rikosprosessin kesto lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa vaihtelee Suomessa alueellisesti huomattavasti

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyajat rikosprosessissa ovat alueellisesti epätasa-arvoistavia. Tämä käy ilmi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toteuttamasta tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rikosprosessin kestoa ja käsittelyaikojen alueellisia eroja. Tutkimuksen mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön keskimääräiset käsittelyajat ovat selvästi pidempiä kuin aikuisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ja pahoinpitelyjen. Pahimmillaan asian käsittely jatkuu useita vuosia.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/tutkimus-rikosprosessin-kesto-lapsiin-kohdistuvissa-seksuaalirikoksissa-vaihtelee-suomessa-alueellisesti-huomattavasti/
12.6.2019 Oikeusuutiset

Kunnan lapsiperheille antama 25 % alennus tontin hinnasta ei ollut yhdenvertaisuuslain vastainen

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt omistamiensa omakotitonttien myyntihinnat sekä luovutus- ja vuokrausehdot. Lapsiperheille oli päätetty myöntää 25 %:n alennus tontin myyntihinnasta. Asiassa oli kunnallisvalituksen johdosta arvioitavana, oliko päätös perustuslain…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kunnan-lapsiperheille-antama-25-alennus-tontin-hinnasta-ei-ollut-yhdenvertaisuuslain-vastainen/
27.11.2018 Oikeusuutiset

Avioeron jälkeenkin puolison lapsen hyväksi tehdyn testamentin perusteella kyseinen puolison lapsi oli pesän osakas

KKO:2018:78 Perintökaari – Pesänselvittäjä – Pesänjakaja – Hakijavaltuus Aviopuolisot C ja D olivat määränneet keskinäisessä testamentissaan, että toisen heistä kuoltua eloonjäänyt puoliso saa kaiken vainajan omaisuuden täydellä omistusoikeudella. Testamentin toissijaismääräyksen mukaan molempien kuoltua C:n omaisuus meni D:n lapselle K:lle. Puolisot tuomittiin avioeroon, jolloin sovellettavaksi tuli perintökaaren 11 luvun 8 §:n…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/avioeron-jalkeenkin-puolison-lapsen-hyvaksi-tehdyn-testamentin-perusteella-kyseinen-puolison-lapsi-oli-pesan-osakas/
21.9.2018 Lausunnot

Lausunto HE:ksi laiksi rikoslain muuttamisesta (lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset)

Dnro 62/2018 Lausuntopyyntönne: VN/4346/2018, 17.8.2018 LAUSUNTO HE:KSI LAIKSI RIKOSLAIN MUUTTAMISESTA (LAPSIIN KOHDISTUVAT SEKSUAALIRIKOKSET) Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä Asianajajaliitto) on pyydetty lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain 20 lukua korottamalla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistusta neljästä vuodesta kuuteen vuoteen sekä lisäämällä…

https://asianajajaliitto.fi/2018/09/lausunto-heksi-laiksi-rikoslain-muuttamisesta-lapsiin-kohdistuvat-seksuaalirikokset/
17.8.2018 Oikeusuutiset

Perheside katsottiin säilyneen Suomeen muuttaneeseen vanhempaan, vaikka lapsi oli asunut kotimaassaan vuosien ajan

KHO:2018:114 Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Perheenjäsen – Perheside – Perhesuhde – Alaikäinen lapsi – Olosuhteiden perusteella tehtävä kokonaisarvio – Lapsen etu Vuonna 2001 syntynyt A oli Thaimaan kansalaisen B:n biologinen tytär. A oli alaikäinen ja naimaton. B oli Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsen, ja hänelle oli myönnetty oleskelulupa Suomen kansalaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/perheside-katsottiin-sailyneen-suomeen-muuttaneeseen-vanhempaan-vaikka-lapsi-oli-asunut-kotimaassaan-vuosien-ajan/
15.8.2018 Lausunnot

Lausunto lapsidirektiivin täytäntöönpanosta

Dnro 44/2018 Lausuntopyyntönne: OM 16/41/2017, 25.6.2018 LAPSIDIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANO, OMML 22/2018 1. Yleistä Asianajajaliitto kannattaa ehdotuksia käytännössä sellaisinaan, mutta esittää niistä muutaman huomautuksen jäljempänä. 2. Epäillyn oikeuksista ilmoittamista ja läsnäoloa kuulustelussa koskevat muutosehdotukset (ETL 4:16, 4:17 ja 7:14) ETL 4:16 ja 4:17 sekä näihin liittyvät periaatteet Asianajajaliiton näkemyksen mukaan mietinnössä esitetyt…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-lapsidirektiivin-taytantoonpanosta/
20.3.2018 Oikeusuutiset

Oheishuoltajien luona asunut lapsi voitiin ottaa huostaan ja sijoittaa oheishuoltajien luokse

KHO:2018:39 Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Kokonaisarviointi – Kasvuolosuhteet vanhempien ja oheishuoltajien luona – Lapsen huoltoa ja asumista koskevan määräyksen ja huostaanoton suhde – Lapsen sijoittaminen oheishuoltajansa luokse Viranhaltija oli lapsen asuessa oheishuoltajiensa luona tehnyt hallinto-oikeudelle hakemuksen lapsen huostaanottamiseksi ja sijoittamiseksi oheishuoltajiensa luokse. Hallinto-oikeus oli hylännyt lapsen huostaanottoa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/oheishuoltajien-luona-asunut-lapsi-voitiin-ottaa-huostaan-ja-sijoittaa-oheishuoltajien-luokse/
4.7.2017 Oikeusuutiset

KKO:lta ensimmäiset tuomiot nettikeskustelujen avulla lapsia hyväksikäyttäneille

Kukin miehistä oli solminut tuttavuuksia samaan, tekohetkillä 14-15-vuotiaaseen tyttöön eräällä netin keskustelupalstalla. Korkein oikeus (KKO) on tuominnut kaksi helsinkiläistä ja yhden itäsuomalaisen miehen ehdottomiin vankeusrangaistuksiin törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalisista hyväksikäytöistä. Kukin miehistä oli solminut tuttavuuksia samaan, tekohetkillä 14-15-vuotiaaseen tyttöön eräällä netin keskustelupalstalla. Tutustumisten tarkoituksena oli päästä tytön kanssa sukupuoliyhteyteen. Miehet…

https://asianajajaliitto.fi/2017/07/kkolta-ensimmaiset-tuomiot-nettikeskustelujen-avulla-lapsia-hyvaksikayttaneille/
13.5.2017 Oikeusuutiset

Hallinto-oikeus arvioi perusteita sijoittaa huostaanotettu lapsi omaan kotiinsa

Itä-Suomen HAO Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi – Hallinto-oikeuden toimivalta – Tutkimatta jättäminen Kunnan sosiaalihuollon johtava viranhaltija vaati, että lapsi otetaan kunnan huostaan ja sijoitetaan sijaishuoltoon lastensuojelulaitokseen. Lapsi vastusti huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista. Lapsi vaati, että mikäli huostaanotto vahvistetaan, hänet tulee sijoittaa asumaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/hallinto-oikeus-arvioi-perusteita-sijoittaa-huostaanotettu-lapsi-omaan-kotiinsa/
22.2.2017 Oikeusuutiset

Euroopan unionin perusoikeusvirasto: Lapsiystävällinen oikeus: Raportti lapsen näkökulmasta

Raportin mukaan oikeudenkäynneissä mukana oleva lapset kokevat pelkoa, huomiotta jättämistä ja huonoa perehdyttämistä. Raporttia varten lapsilta eri EU:n jäsenvaltioista kysyttiin kokemuksia ja näkemyksiä Raportti osoittaa, että oikeusjärjestelmän saamiseksi lapsiystävälliseksi on vielä paljon tehtävää Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/euroopan-unionin-perusoikeusvirasto-lapsiystavallinen-oikeus-raportti-lapsen-nakokulmasta/