Kunnan lapsiperheille antama 25 % alennus tontin hinnasta ei ollut yhdenvertaisuuslain vastainen

12.6.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suomen HAO: Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide

Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt omistamiensa omakotitonttien myyntihinnat sekä luovutus- ja vuokrausehdot. Lapsiperheille oli päätetty myöntää 25 %:n alennus tontin myyntihinnasta. Asiassa oli kunnallisvalituksen johdosta arvioitavana, oliko päätös perustuslain ja yhdenvertaisuuslain vastaista syrjintää vai sellaista oikeasuhtaista erilaista kohtelua, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan päätös lapsiperhealennuksesta asetti ostajat keskenään erilaiseen asemaan heidän perhesuhteidensa perusteella. Alennuksen myöntäminen merkitsi siten yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettua välitöntä syrjintää. Kuntalaki tai muukaan lainsäädäntö ei sisältänyt nimenomaista ja riittävän täsmällistä säännöstä, johon kunta olisi voinut suoraan perustaa lapsiperheiden paremman kohtelun.

Hallinto-oikeus totesi, että lapsiperheiden yhdenvertaisuuden toteutuminen asumisen järjestämisessä voi, perustuslain 19 §:n 3 ja 4 momentin mukaiset tavoitteet myös huomioon ottaen, mahdollistaa positiivisen erityiskohtelun. Kun otettiin huomioon, että alennus ei muodostunut tonttien keskimääräiset neliöhinnat huomioon ottaen kohtuuttoman suureksi, sekä se, että kunnassa oli tarjolla tontteja kaikille halukkaille, ei hinnanalennus lapsiperheiden asemaa ja olosuhteita parantavana toimenpiteenä muodostanut tavoitteisiinsa nähden suhteettoman pitkälle menevää erityistoimenpidettä.

Kunnanvaltuuston päätös ei ollut valituksessa esitetyillä perusteilla kuntalain 135 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla lainvastainen.

Avainsanat