Hallinto-oikeus arvioi perusteita sijoittaa huostaanotettu lapsi omaan kotiinsa

13.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Itä-Suomen HAO Lapsen huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Sijoittaminen vanhempansa hoidettavaksi – Hallinto-oikeuden toimivalta – Tutkimatta jättäminen

Kunnan sosiaalihuollon johtava
viranhaltija vaati, että lapsi otetaan kunnan huostaan ja sijoitetaan
sijaishuoltoon lastensuojelulaitokseen. Lapsi vastusti huostaanottoa ja
sijaishuoltoon sijoittamista. Lapsi vaati, että mikäli huostaanotto
vahvistetaan, hänet tulee sijoittaa asumaan kotiinsa vanhempiensa
luokse. Lapsen huoltajat vastustivat huostaanottoa ja sijais-huoltoon
sijoittamista. Toissisijaisesti vanhemmat vaativat, että lapsi tulisi
sijoittaa huostaanotettuna kotiin vanhempiensa luokse viimeistään
kesä-kuussa tietystä päivämäärästä lukien.

Hallinto-oikeus hyväksyi hakemuksen 29.3.2017. Lapsi otettiin kunnan huostaan ja hänet sijoitettiin lastensuojelulaitokseen.

Arvioidessaan
lapsen etua ja lapsen edunmukaista sijaishuoltopaikkaa, hallinto-oikeus
totesi, että jos lapsi otetaan huostaan, lapsen sijoittaminen kotiin
voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisesti esimerkiksi valmisteltaessa
huostassa pidon lopettamista tai muusta erityisestä syystä.
Hallinto-oikeus arvioi tekijöitä, jotka puolsivat lapsen sijoittamista
kotiin ja joihin voidaan kiinnittää huomiota lapsen jatkoa
suunniteltaessa. Hallinto-oikeus kuitenkin arvioi, että
lastensuojelulaitos pystyi vastaamaan lapsen huostaanoton kannalta
keskeisiin vaatimuksiin ja oli päätöksenantohetkellä lapsen edun
mukainen sijaishuoltopaikka.

Hallinto-oikeus jätti tutkimatta
huoltajien vaatimuksen lapsen sijoittamisesta kotiin viimeistään
tietystä päivämäärästä lukien. Mahdollista lapsen sijaishuoltopaikan
muuttamista myöhemmästä ajankohdasta lukien haetaan lastensuojelun
viranhaltijalta, joka lastensuojelulain 43 §:n 3 momentin mukaan tekee
päätöksen sijaishuoltopaikan muuttamisesta huostaan-oton aikana.
Hallinto-oikeus ei voi ensi asteena ratkaista sijaishuoltopaikan
muuttamista koskevaa vaatimusta. Hallinto-oikeus ei voi myöskään
velvoittaa viranomaista tekemään määrätynsisältöistä päätöstä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments