Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.11.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Liputtoman junamatkustajan ja rautatieyhtiön välille syntyy sopimus

When a passenger boards a train without a ticket, he concludes a contract with the carrier That is the case where access to the train is free. In accordance with its conditions of carriage, the Belgian national railway company (SNCB) penalises passengers who travel by train without being in possession…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eu-tuomioistuin-liputtoman-junamatkustajan-ja-rautatieyhtion-valille-syntyy-sopimus/
12.11.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Palestiinalaisalueelta peräisin oleviin tuotteisiin tulee merkitä tieto alkuperästä

Israelin valtion miehittämiltä alueilta peräisin olevissa elintarvikkeissa on mainittava niiden lähtöalue ja lisäksi, jos nämä elintarvikkeet ovat peräisin tällä alueella sijaitsevasta Israelin siirtokunnasta, tämä alkuperä. kuluttajille annettavien tietojen on oltava sellaisia, että he voivat niiden avulla tehdä päätöksen asiasta täysin tietoisina ja paitsi terveydellisiä, taloudellisia, ekologisia, tai sosiaalisia seikkoja, myös…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/eu-tuomioistuin-palestiinalaisalueelta-peraisin-oleviin-tuotteisiin-tulee-merkita-tieto-alkuperasta/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeusneuvos, OTT Niilo Jääskinen on aloittanut Suomen tuomarina unionin tuomioistuimessa

Oikeustieteen tohtori, varatuomari Niilo Jääskinen on aloittanut 7.10.2019 toimikautensa unionin tuomioistuimen tuomarina. Valtioneuvosto päätti Jääskisen ehdokkuudesta 13.9.2018. EU:n tason arviointikomitea antoi ehdokkuudesta myönteisen lausunnon, minkä jälkeen EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajat tekivät nimityspäätöksen 1.2.2019. Unionin tuomioistuimessa on 28 tuomaria eli yksi kustakin jäsenvaltiosta. Tuomareiden toimikausi on kuusi vuotta, ja se on…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeusneuvos-ott-niilo-jaaskinen-on-aloittanut-suomen-tuomarina-unionin-tuomioistuimessa/
13.8.2019 Lausunnot

Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: perusteet ja menettely -hankkeen loppuraportista

Dnro 15/2019   Lausuntopyyntönne: VN/3381/2019, 29.5.2019 VESIENHOIDON YMPÄRISTÖTAVOITTEISTA POIKKEAMINEN: PERUSTEET JA MENETTELY -HANKKEEN LOPPURAPORTTI   Ympäristöministeriö on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamista koskevan hankkeen loppuraportista. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua loppuraportista ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.   EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossaan (C-461/13), että vesipolitiikan puitedirektiivin (2000/60/EY) ympäristötavoitteet ovat sitovampia…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/lausunto-vesienhoidon-ymparistotavoitteista-poikkeaminen-perusteet-ja-menettely-hankkeen-loppuraportista/
13.6.2019 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Kansalaisuutta koskevat rajoitukset kansallisissa urheilumestaruuskilpailuissa voivat olla EU-oikeuden vastaisia

Participation in the German amateur athletics championships in the senior category was initially open to nationals of other Member States if they had had, for at least one year, an entitlement to participate through a German athletics association or athletics community. On 17 June 2016, the Deutscher Leichtathletikverband eV (the…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/eu-tuomioistuin-kansalaisuutta-koskevat-rajoitukset-kansallisissa-urheilumestaruuskilpailuissa-voivat-olla-eu-oikeuden-vastaisia/
7.8.2018 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin: Tekijän luvalla julkaistun kuvan julkaiseminen toisella verkkosivulla edellyttää uutta lupaa tekijältä

”By posting on the internet, the photograph is made available to a new public” Mr Dirk Renckhoff, a photographer, authorised the operators of a travel website to publish one of his photographs on their website. A pupil at a secondary school in Land North Rhein-Westphalia in Germany (Gesamtshcule de Waltrop)…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/eu-tuomioistuin-tekijan-luvalla-julkaistun-kuvan-julkaiseminen-toisella-verkkosivulla-edellyttaa-uutta-lupaa-tekijalta/
24.4.2017 Oikeusuutiset

Hovioikeus katsoi alkoholilakiin perustuvan vaatimuksen kiinteästä myyntipaikasta EU-oikeuden vastaiseksi

Mietojen alkoholijuomien kotiinkuljetusta ei voida kieltää Helsingin hovioikeus on tänään antanut tuomion ns. Alkotaxi-asiassa. Asiassa oli kysymys virolaisen yrittäjän harjoittamasta liiketoiminnasta, jossa hän myi vuonna 2009 alkoholijuomia internetissä www.alkotaxi.eu -sivustolla ja kuljetti niitä kotiin suomalaisille asiakkaille. Yrittäjä oli laiminlyönyt valmiste- ja juomapakkausverojen maksamisen eikä hänellä ollut alkoholilain tarkoittamaa lupaa alkoholijuomien…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/hovioikeus-katsoi-alkoholilakiin-perustuvan-vaatimuksen-kiinteasta-myyntipaikasta-eu-oikeuden-vastaiseksi/
14.3.2017 Oikeusuutiset

Kammarrätten: Posti- ja telehallituksen yleinen määräys teleoperaattorille datan säilyttämisestä rikostorjuntaa varten unionin oikeuden vastaista

Ruotsissa Kammarrätten on katsonut, että posti- ja telehallituksen määräys Tele2-teleoperaattorille tietojen säilyttämisestä rikoksentorjuntatoimenpiteitä varten oli ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden kanssa. Kammarrätten oli pyytänyt EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua asiassa, ja EU-tuomioistuimen antoi joulukuussa 2016 ratkaisun yhdistetyissä asioissa C-203/15 och C-698/15, joissa se arvioi kansallista lainsäädäntöä direktiivin 2002/58/EY (ns. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) valossa. EU-tuomioistuin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/kammarratten-posti-ja-telehallituksen-yleinen-maarays-teleoperaattorille-datan-sailyttamisesta-rikostorjuntaa-varten-unionin-oikeuden-vastaista/
24.2.2017 Lausunnot

Lausunto EU-luovuttamislain muuttamisesta

Dnro 07/2017 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2017, 14.2.2017 EU-LUOVUTTAMISLAIN MUUTTAMINEN (TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on 14.2.2017 saanut oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta. Lausunnon antamiselle on annettu lisäaikaa 24.2.2017 asti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-eu-luovuttamislain-muuttamisesta/
3.2.2017 Lausunnot

Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

Dnro 64/2016 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2016, 20.12.2016 SAKKOMENETTELYN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 1. Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamisesta/