Generic filters
Exact matches only
24.2.2017 Lausunnot

Lausunto EU-luovuttamislain muuttamisesta

Dnro 07/2017 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2017, 14.2.2017 EU-LUOVUTTAMISLAIN MUUTTAMINEN (TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN) Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on 14.2.2017 saanut oikeusministeriöltä lausuntopyynnön koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta. Lausunnon antamiselle on annettu lisäaikaa 24.2.2017 asti. Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-eu-luovuttamislain-muuttamisesta/
3.2.2017 Lausunnot

Lausunto sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamisesta

Dnro 64/2016 Lausuntopyyntönne: OM 4/41/2016, 20.12.2016 SAKKOMENETTELYN SOVELTAMISALAN LAAJENTAMISTA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINTÖ (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 54/2016) 1. Yleistä Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on pyydetty lausuntoa oikeusministeriölle sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamista koskevasta mietinnöstä. Mietinnön taustalla on pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategisen ohjelman linjaus, jonka mukaan hallituskaudella mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/lausunto-sakkomenettelyn-soveltamisalan-laajentamisesta/
13.9.2016 Oikeusuutiset

Alaikäisen EU-kansalaisen yksinhuoltajaa ei voida karkottaa pelkän rikosrekisterin perusteella

EU-tuomioistuin edellyttää karkotusperusteen olevan tällaisessa tapauksessa ulkomaalaisen käytökseen perustuva vakava vaara yhteiskunnan perustavia intressejä kohtaan EU law does not permit a national of a non-EU country who has the sole care of an EU citizen who is a minor to be automatically refused a residence permit or to be expelled…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/alaikaisen-eu-kansalaisen-yksinhuoltajaa-ei-voida-karkottaa-pelkan-rikosrekisterin-perusteella/
1.6.2016 Oikeusuutiset

Vaasan HO: Viinin vähittäismyynnin kielto on EU-oikeuden vastaista

Syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin EU-oikeuden vastaisena. Alkoholin haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan täydellisellä kiellolla. A oli perustanut viinikerhon, jonka jäsenet kerhon nettisivujen kautta saivat tilata viinejä, jotka A toi maa­han portugalilaiselta viinitarhalta. Jäsenten maksama hinta ylitti sen, mitä A oli maksanut hankintahinta­na, veroina ja kuljetuskustannuksina. Hovioikeus katsoi, että…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/vaasan-ho-viinin-vahittaismyynnin-kielto-on-eu-oikeuden-vastaista/
7.10.2015 Oikeusuutiset

EU-tuomioistuin kumosi komission päätöksen ja velvoitti kansallisen valvojan varmistamaan Facebookin käyttäjien tietoturvan

Unionin tuomioistuin julistaa pätemättömäksi komission päätöksen, jossa Yhdysvaltojen todetaan takaavan siirrettyjen henkilötietojen suojan riittävän tason Vaikka ainoastaan unionin tuomioistuin on toimivaltainen julistamaan unionin toimen pätemättömäksi, kansalliset valvontaviranomaiset voivat silloinkin, kun komission päätöksessä todetaan kolmannen maan takaavan henkilötietojen suojan riittävän tason, tutkia hakemuksesta, noudatetaanko henkilön tietojen siirrossa kyseiseen maahan näiden tietojen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/eu-tuomioistuin-kumosi-komission-paatoksen-ja-velvoitti-kansallisen-valvojan-varmistamaan-facebookin-kayttajien-tietoturvan/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Ilta-Sanomat: Euroopan asema tulee nousemaan” – Facebook ja Google muutosten edessä

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan tietojen- ja yksityisyydensuojaa koskeviin lakeihin on lähiaikoina tulossa merkittäviä muutoksia Eurooppa on nostamassa asemaansa asukkaiden yksityisyyden valvonnassa, arvioi tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio. Esimerkiksi Facebook ja Google voivat joutua muuttamaan toimintatapojaan merkittävästi. Suomen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion mukaan yhdysvaltalaiset verkkoyhtiöt voivat joutua muuttamaan merkittävästi toimintaansa EU-tuomioistuimen ja -komission päätösten…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/ilta-sanomat-euroopan-asema-tulee-nousemaan-facebook-ja-google-muutosten-edessa/
11.3.2015 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Aoa Sakslin tutkii valtiovarainministeriön ja Tullin menettelyn autoveroasiassa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt valtiovarainministeriöltä ja Tullilta selvitystä toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet autoveroa koskevan lainsäädännön ja verotuskäytännön muuttamiseksi Lisäksi Sakslin haluaa selvityksen siitä, miten perityn autoveron palauttamisesta ja oikaisumenettelystä on tiedotettu. EU-tuomioistuin oli antanut jo vuonna 2013 Alankomaita koskevan tuomion, jonka perusteella myös Suomessa olisi vuoden 2008 jälkeen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/oikeusasiamies-aoa-sakslin-tutkii-valtiovarainministerion-ja-tullin-menettelyn-autoveroasiassa/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Tietosuojavaltuutettu: Komissio murtaa hakukonetuomioon liittyviä myyttejä

EU-tuomioistuin antoi toukokuussa 2014 päätöksen ns. hakukoneasiassa (C-131/12) ja katsoi, että kansalaisilla voi olla oikeus saada nimeensä yhdistyviä linkkejä poistetuiksi internetin hakukoneista Tuomiota on pidetty uutena virstanpylväänä tietosuojan saralla, ja se on herättänyt vilkasta keskustelua kansalaisen oikeudesta tulla unohdetuksi. Euroopan komissio näkee, että näissä keskusteluissa on tuotu esille myös sellaisia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/tietosuojavaltuutettu-komissio-murtaa-hakukonetuomioon-liittyvia-myytteja/
24.6.2014 Oikeusuutiset

Perustuslakiblogi: Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran ajankohtaispalsta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi 17.6.lausuntonsa (PeVL 18/2014 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta (HE 221/2013 vp ) Tietoyhteiskuntakaari kokoaa yhteen ja samaan lakiin useat nykyiset tietoyhteiskunnan keskeiset lait. Alun perin lakiehdotus ei herättänyt suurta valtiosääntöoikeudellista mielenkiintoa, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/perustuslakiblogi-suomen-valtiosaantooikeudellisen-seuran-ajankohtaispalsta/
23.5.2014 Oikeusuutiset

STT info: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus pakottaa julkisyhteisöt ja yritykset muuttamaan toimintamallejaan

EU:n tietosuoja-asetus merkitsee radikaaleja tiukennuksia yksityisyyden suojaan sekä yhteisöjen ja yritysten tietosuojavelvoitteisiin. Asetus muodostuu vaikuttavuudeltaan EU-parlamentin tulevan istuntokauden yhdeksi tärkeimmistä lainsäädäntöhankkeista. Suomessa ollaan varautumattomia tietosuojasäännösten tiukentumiseen Toteutuessaan tietosuoja-asetus kasvattaa merkittävästi suomalaisten yritysten ja yhteisöjen henkilöstö- ja hallintokuluja. Se muun muassa edellyttää tietosuojavastaavan tehtävän perustamista kaikkiin julkisyhteisöihin sekä yrityksiin, jotka käsittelevät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/stt-info-eun-yleinen-tietosuoja-asetus-pakottaa-julkisyhteisot-ja-yritykset-muuttamaan-toimintamallejaan/