Vaasan HO: Viinin vähittäismyynnin kielto on EU-oikeuden vastaista

1.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin EU-oikeuden vastaisena. Alkoholin haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan täydellisellä kiellolla.

A oli perustanut viinikerhon, jonka jäsenet kerhon nettisivujen
kautta saivat tilata viinejä, jotka A toi maa­han portugalilaiselta
viinitarhalta. Jäsenten maksama hinta ylitti sen, mitä A oli maksanut
hankintahinta­na, veroina ja kuljetuskustannuksina. Hovioikeus katsoi,
että A oli tuonut viinit maahan ja välittänyt ne kaupallisessa
tarkoituksessa ilman alkoholilain 8 § 1 momentissa ja 14 §:ssä
tarkoitettua vähittäismyynti­lupaa, ja siten toiminut kansallisen lain
vastaisesti.

EU-tuomioistuin on todennut (C-198/14, Visnapuu),
että alkoholilain 14 §:n säännöksiä on tutkittava Eu­roopan unionin
toiminnasta solmitun sopimuksen (SEUT) tavaroiden vapaata liikkuvuutta
koskevan 34 artiklan kannalta. Kansallinen ennakkolupaa vaativa
lainsäädäntö voidaan hyväksyä, mikäli sen tavoittee­na on
kansanterveyden suojelu eikä tätä tavoitetta ole mahdollista saavuttaa
lievemmin keinoin. Samalla toimenpiteet eivät saa muodostaa
mielivaltaista syrjintää.

Hovioikeus katsoi, että kansanterveyden
suojelu on hyväksyttävä syy rajoittaa viinien maahantuontia ja
välittämistä. Tilaviinien myynti Suomessa on pienimuotoista, joten
kysymys ei ole ulkomaalaisten viinien syrjinnästä. Sen sijaan hovioikeus
katsoi, että syyttäjä ei ollut näyttänyt sellaisia seikkoja, joiden
nojalla ehdoton lupajärjestelmä olisi tarpeen. Alkoholin
haittavaikutukset ovat torjuttavissa lievemmin keinoin kuin toiminnan
täydellisellä kiellolla. Alkoholilain säännökset, joiden nojalla A:n
menettely on ollut lain­vastaista, eivät ole EU-oikeuden mukaisia ja
syyte törkeästä alkoholirikoksesta hylättiin.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments