Generic filters
Exact matches only
15.9.2021 Oikeusuutiset

Asianajaja vapautettiin sanerausmenettelyn selvittäjän ja valvojan tehtävästä epäluottamuksen vuoksi

I-SHO:2021:6 Yrityssaneeraus –  Selvittäjän ja valvojan vapauttaminen toimestaan Kysymys siitä, oliko saneerausmenettelyn selvittäjäksi ja sittemmin saneerausohjelman seurantaa varten valvojaksi määrätty asianajaja menettänyt siinä määrin velkojien luottamuksen, että asiassa oli edellytykset velkojan hakemuksesta vapauttaa hänet toimistaan. Hovioikeus toteaa lisäksi, että jo se, että F Oy:n saneerausmenettelyyn liittyen on vireillä useita oikeudenkäyntejä,…

https://asianajajaliitto.fi/2021/09/asianajaja-vapautettiin-sanerausmenettelyn-selvittajan-ja-valvojan-tehtavasta-epaluottamuksen-vuoksi/
2.7.2021 Lausunnot

Lausunto työryhmän välimietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamiseksi

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittää kunnioittaen seuraavaa: Yleistä Työryhmän välimietintö on perusteellinen ja pohdittu. Direktiivin asettamat vaatimukset on analysoitu perusteellisesti. Joiltain osin direktiivin asettamat vaatimukset ovat Suomen kohtuullisesti toimivan yrityssaneerauslainsäädännön ja saneerauskäytännön kannalta mutkikkaita ja vaikeasti yhteen sovitettavissa. Mietinnössä niiden sovittaminen Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/lausunto-tyoryhman-valimietinnosta-yrityksen-saneerauksesta-annetun-lain-muuttamiseksi/
18.5.2021 Oikeusuutiset

Työryhmä ehdottaa uutta varhaista saneerausmenettelyä

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään muutoksia yrityssaneerausmenettelyyn. Ehdotuksella pantaisiin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi. Työryhmän ehdotuksen mukaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Velallinen voisi hakeutua tähän menettelyyn, kun velallinen ei ole vielä maksukyvytön vaan maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääseminen olisi nykyistä helpompaa, sillä siinä olisi vähemmän esteperusteita menettelyn…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/tyoryhma-ehdottaa-uutta-varhaista-saneerausmenettelya/
29.1.2020 Oikeusuutiset

Yrityssaneerausta ja velkajärjestelyä ryhdytään uudistamaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan yrityssaneeraus- ja velkajärjestelylainsäädännön uudistamista. Työ on osa hallituksen ylivelkaantumisen ehkäisyn kokonaisuutta. Saneeraustyöryhmän tavoitteena on edistää erityisesti yritysten mahdollisuutta päästä riittävän varhaisessa vaiheessa joutuisaan ja kustannuksiltaan kohtuulliseen saneerausmenettelyyn. Velkajärjestelytyöryhmän tavoitteena puolestaan on nopeuttaa konkurssin tehneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn. Uudistuksilla toteutetaan EU:n maksukyvyttömyysdirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja pääministeri…

https://asianajajaliitto.fi/2020/01/yrityssaneerausta-ja-velkajarjestelya-ryhdytaan-uudistamaan/
22.11.2018 Oikeusuutiset

Käräjäoikeusverkosto harvenee ensi vuoden alussa

Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet sekä Kemi-Tornion ja Lapin käräjäoikeudet yhdistetään. Käräjäoikeuksien rakenneuudistus tulee voimaan ensi vuoden alussa. Uudistuksen jälkeen käräjäoikeuksia on 20. Uudistuksella halutaan varmistaa käräjäoikeuksien toimintakyky myös tulevaisuudessa. Uudistuksessa yhdistyvät Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeudet, Oulun ja Ylivieska-Raahen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/karajaoikeusverkosto-harvenee-ensi-vuoden-alussa/
9.11.2018 Oikeusuutiset

Väitöstutkimus: Yrityssaneeraus ei useimmiten pelasta yritystä konkurssilta

Eija-Leena Kärkisen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen mukaan suurin osa yrityssaneerauksessa olevista yrityksistä menee konkurssiin. Väitös: Eija-Leena Kärkinen (laskentatoimi ja rahoitus) KTM Eija-Leena Kärkisen laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Essays on Efficiency of Reorganization Process – A Life Cycle Approach” tarkastetaan perjantaina 9.11.2018 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/vaitostutkimus-yrityssaneeraus-ei-useimmiten-pelasta-yritysta-konkurssilta/
24.9.2015 Oikeusuutiset

Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa saneerausmenettelyn ajalta

KKO:2015:63 Yrityssaneeraus – Saneerausmenettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Korko – Viivästyskorko Konkurssi Yhtiön yrityssaneerausmenettely oli lakannut ilman, että saneerausohjelmaa oli vahvistettu. Yhtiö oli sen jälkeen asetettu konkurssiin. Velkojalla ei ollut oikeutta valvoa yhtiön konkurssissa saatavilleen viivästyskorkoa ajalta, jolloin yhtiö oli ollut saneerausmenettelyssä. (Ään.) KKO:2015:63

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/velkojalla-ei-ollut-oikeutta-valvoa-yhtion-konkurssissa-saatavilleen-viivastyskorkoa-saneerausmenettelyn-ajalta/
11.5.2015 Oikeusuutiset

Yrityssaneeraus ei mahdollista jos tarkoitus vain myydä liiketoiminta ilman sen tervehdyttämistä

THO:2015:2 Yrityssaneeraus Realisaatio Realisaatiosaneeraus Soveltamisala Lain tarkoitus Hakemuksen mukaan saneerauksen tarkoituksena on ainoastaan yritystoiminnan myyminen kokonaisuutena. Yritystoimintaa ei siis ole edes tarkoitus tervehdyttää. Tämä olisi hovioikeuden käsityksen mukaan yrityssaneerauksesta annetun lain sananmuodon vastaista sekä ristiriidassa lain tarkoituksen ja tavoitteen kanssa. A Oy on maksukyvytön ja on todennäköistä, että maksukyvyttömyyttä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/yrityssaneeraus-ei-mahdollista-jos-tarkoitus-vain-myyda-liiketoiminta-ilman-sen-tervehdyttamista/
17.3.2015 Oikeusuutiset

OM: Käräjäoikeusverkoston kehittämisvaihtoehdoista virkamiesselvitys

Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa sekä tulevia hallitusneuvotteluja että seuraavaa hallitusta varten. Toimeksiannon mukaan työryhmän tuli arvioida käräjäoikeuksien määrää ja sijaintipaikkakuntia laajasti monista näkökulmista Käräjäoikeuksia on nyt 27. Niiden määrää on vuosien mittaan vähennetty, mutta niillä on kuitenkin runsaasti sivutoimipisteitä. Lähtökohtana on, että oikeusturvan saatavuus ja lainkäytön laatu on tiukasta…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/om-karajaoikeusverkoston-kehittamisvaihtoehdoista-virkamiesselvitys/
12.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Lakiesitys eduskunnalle: Velkajärjestely mahdolliseksi myös pienyrittäjille

Yksityisten elinkeinon- ja ammatinharjoittajien pääsyä velkajärjestelyyn aiotaan helpottaa. Työttömien pääsy velkajärjestelyyn nopeutuisi. Myös ylivelkaantuneitten nuorten pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin Eduskunnalle tänään 12.6. annetun hallituksen esityksen tavoitteena on saattaa velkajärjestelylaki vastaamaan luotonannossa tapahtunutta muutosta. Ylivelkaantuminen, joka aiemmin johtui pääasiassa yritys-, takaus- tai asuntoveloista, on nykyisin pääosin seurausta kulutusluotoista, pikalainoista ja maksamattomista laskuista.…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-lakiesitys-eduskunnalle-velkajarjestely-mahdolliseksi-myos-pienyrittajille/