Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
29.11.2019 Oikeusuutiset

Puolustusvoimain tiloissa tapahtunut seksuaalinen ahdistelu voitiin käsitellä sotilasrikoksena ensi asteena hovioikeudessa

KKO:2019:104 Sotilasrikos – Palvelusrikos – Seksuaalirikos – Seksuaalinen ahdistelu – Tuomioistuimen toimivalta – Asiallinen toimivalta – Rangaistava teko – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate Puolustusvoimien laitoksen osastopäällikkö ja kommodori A:ta syytettiin puolustusvoimien tiloissa tapahtuneesta siviilihenkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta ja palvelusrikoksesta. Syytteen mukaan A oli suutelemalla ja eri tavoin koskettelemalla tehnyt asianomistajalle seksuaalisen teon,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/puolustusvoimain-tiloissa-tapahtunut-seksuaalinen-ahdistelu-voitiin-kasitella-sotilasrikoksena-ensi-asteena-hovioikeudessa/
3.10.2019 Oikeusuutiset

KKO katsoi törkeän raiskauksen tulleen näytetyksi, hovioikeuden tuomio kumottiin

KKO:2019:84 Seksuaalirikos – Raiskaus – Törkeä raiskaus – Todistelu – Näytön arviointi Kysymys näytön arvioinnista törkeää raiskausta koskevassa asiassa. Ks. KKO:2013:96 KKO:2019:54   Syytteen tueksi on siten esitetty vahva näyttö, joten arvioitavaksi tulee tämän jälkeen se, voidaanko A:n kertomaa vaihtoehtoista tapahtumainkulkua pitää varteenotettavana (KKO 2012:27, kohta 13, KKO 2017:12, kohta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/kko-katsoi-torkean-raiskauksen-tulleen-naytetyksi-hovioikeuden-tuomio-kumottiin/
17.9.2019 Oikeusuutiset

KKO katsoi raiskaussyyteen jääneen näyttämättä

KKO:2019:78 Todistelu – Näytön arviointi – Seksuaalirikos – Raiskaus A oli syytteen teonkuvauksen mukaan ollut sukupuoliyhteydessä B:n kanssa käyttämällä hyväkseen B:n humalatilasta johtunutta tiedottomuutta tai muuta avutonta tilaa, jonka takia B oli ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan. Syyttäjä ja B vaativat A:lle rangaistusta raiskauksesta. Kysymys näytön…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/kko-katsoi-raiskaussyyteen-jaaneen-nayttamatta/
12.7.2019 Oikeusuutiset

Ruotsin KKO tuomitsi uuden lain perusteella tuottamuksellisesta raiskauksesta

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/ruotsin-kko-tuomitsi-uuden-lain-perusteella-tuottamuksellisesta-raiskauksesta/
14.6.2019 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteen, väite toimimisesta unitilassa synnytti epäilyn syyllisyydestä

KKO:2019:55 Seksuaalirikos – Raiskaus – Tahallisuus – Todistelu – Näytön arviointi A:n katsottiin olleen sukupuoliyhteydessä nukkuvan B:n kanssa työntämällä kaksi tai kolme sormea B:n emättimeen. A kertoi toimineensa unitilassa. Kysymys näytön arvioinnista ja siitä, oliko tekoa pidettävä tahallisena. (Ään.) KKO:2019:55

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kko-hylkasi-syytteen-vaite-toimimisesta-unitilassa-synnytti-epailyn-syyllisyydesta/
13.6.2019 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet asianomistajan psykiatrisen hoidon myötä muistamista seksuaalirikoksista

KKO:2019:54 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Oikeudenkäyntimenettely – Todistelu – Näytön arviointi Asianomistaja oli 16-vuotiaana hakeutunut psykiatriseen hoitoon ja alkanut muistaa hyväksikäyttötapahtumia, jotka ajoittuivat hänen 5–11 ikävuosilleen sekä tehnyt sittemmin rikosilmoituksen. Syytteen mukaan vastaaja oli syyllistynyt törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kun hän oli ollut toistuvasti sukupuoliyhteydessä 5–11-vuotiaan asianomistajan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/kko-hylkasi-syytteet-asianomistajan-psykiatrisessa-hoidon-myota-muistamista-seksuaalirikoksista/
28.12.2018 Oikeusuutiset

Sammuneen raiskauksesta ehdoton vankeusrangaistus ensikertalaiselle

KKO:2018:91 Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta Seksuaalirikos – Raiskaus A:n syyksi oli luettu raiskaus sillä perusteella, että hän oli käyttänyt hyväkseen asianomistajan humalatilasta tai väsymyksestä johtunutta tiedotonta tilaa, jonka vuoksi tämä oli ollut kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, ja ollut sukupuolielimellään suojaamattomassa emätinyhdynnässä tämän kanssa. Korkeimman oikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/sammuneen-raiskauksesta-ehdoton-vankeusrangaistus-ensikertalaiselle/
31.10.2018 Oikeusuutiset

Nettikeskustelu lapsen kanssa ei ollut edennyt niin pitkälle, että kyse törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä

KKO:2018:70 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin Rikoksen yritys – Satunnainen syy A oli käynyt 15-vuotiaan lapsen kanssa internetissä seksuaaliväritteistä keskustelua. Eräissä viesteissä hän oli ehdottanut lapselle tapaamista ja kertonut haluavansa olla tämän kanssa sukupuoliyhteydessä. Lapsi oli kieltäytynyt tapaamisesta, eikä A:lla…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/nettikeskustelu-lapsen-kanssa-ei-ollut-edennyt-niin-pitkalle-etta-kyse-torkean-lapsen-seksuaalisen-hyvaksikayton-yrityksesta/
8.10.2018 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös rikoksen selvittämisen vaikutuksesta rangaistukseen

KKO:2018:60 Seksuaalirikos – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Lieventämisperusteet Naisopettaja oli ollut lukuisia kertoja sukupuoliyhteydessä ja muulla tavoin tehnyt seksuaalisia tekoja kahdelle poikaoppilaalleen, jotka olivat tapahtuma-aikaan 13–15- ja 12–13-vuotiaita. Opettajan syyksi oli hovioikeudessa luettu kaksi törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, kaksi seksuaalista hyväksikäyttöä sekä törkeä virka-aseman…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/ennakkopaatos-rikoksen-selvittamisen-vaikutuksesta-rangaistukseen/
28.4.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tyypillisestä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä 2 vuotta ehdotonta vankeutta

KKO:2018:35 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö – Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuslajin valinta – Rangaistuksen mittaaminen Toisensa ensimmäistä kertaa tavanneet 23-vuotias A ja noin 13 vuoden 10 kuukauden ikäinen asianomistaja olivat olleet viettämässä iltaa eräässä asunnossa. Asianomistaja oli illan aikana nauttinut alkoholia ja humaltunut. A oli tämän…

https://asianajajaliitto.fi/2018/04/kko-tyypillisesta-torkeasta-lapsen-seksuaalisesta-hyvaksikaytosta-2-vuotta-ehdotonta-vankeutta/