Generic filters
Exact matches only
28.6.2018 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteet – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Oikeusvaltio – SEU 7 artikla – Komission perusteltu ehdotus, jolla neuvostoa kehotetaan toteamaan, että on olemassa selvä vaara, että Puolan tasavalta loukkaa vakavasti…

https://asianajajaliitto.fi/2018/06/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-eurooppalaisesta-pidatysmaarayksesta/
11.3.2016 Oikeusuutiset

Syytetyn katsottiin syyllistyneen netin kautta törkeään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen

HelHO:2016:2 Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Rikoksen yritys Kysymys siitä, oliko kuvake.net – ja kik.messenger – palvelujen sekä skype – sovelluksen avulla 15-vuotiaaseen asianomistajaan yhteyden saanut vastaaja pyrkinyt sukupuoliyhteyteen asianomistajan kanssa ja saanut aikaan vaaran rikoksen täyttymisestä sekä siten syyllistynyt törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritykseen. HelHO:2016:2

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/syytetyn-katsottiin-syyllistyneen-netin-kautta-torkeaan-lapsen-seksuaalisen-hyvaksikayton-yritykseen/
16.11.2015 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ennakkopäätöstä HIV-asioissa

Suojaamaton yhdyntä ei törkeän pahoinpitelyn yritys, mutta kyse vaaran aiheuttamisesta KKO:2015:84 Törkeän pahoinpitelyn yritysTahallisuusRikoksen yritys A oli tietoisena HIV-infektiostaan ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä B:n kanssa kertomatta tälle sairaudestaan. HIV-infektio ei ollut tarttunut B:hen. Kysymys siitä, oliko HIV-infektion tarttumista pidettävä sillä tavalla todennäköisenä, että teko oli luettava A:n syyksi törkeän pahoinpitelyn yrityksenä.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kkolta-kaksi-ennakkopaatosta-hiv-asioissa/
12.6.2015 Oikeusuutiset

KKO hylkäsi syytteet yritysvakoilusta ja yrityssalaisuuden rikkomisesta

KKO:2015:42 Yritysvakoilu Yrityssalaisuuden rikkominen Rikoksen yritys Syyte – Syytesidonnaisuus – Syytteen tarkistaminen Syyteoikeus – Syyteoikeuden vanhentuminen Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen tuomitsemisen estävä vanhentuminen A oli kopioinut työnantajansa X Oy:n yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietokantoja ja tiedostoja sekä perustanut tämän jälkeen kilpailevan yhtiön Y Oy:n. A ei ollut kuitenkaan käyttänyt tai ilmaissut kopioituja…

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/kko-hylkasi-syytteet-yritysvakoilusta-ja-yrityssalaisuuden-rikkomisesta/
29.9.2014 Oikeusuutiset

OPTL: Väkivaltarikosten uhrit tyytyväisiä rikosprosessiin

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehdyn kyselyn mukaan suurin osa väkivaltarikosten uhreista oli tyytyväisiä rikosprosessiin Poliisi sai kyselyyn vastanneilta uhreilta varsin positiivista palautetta. Rikosten uhrit pitivät poliisia asiallisena, ammattitaitoisena ja kohteliaana. Rikosten uhrit olivat monilta osin tyytyväisiä esitutkinnan laatuun. Tiedonkulkuun liittyvissä kysymyksissä olisi sen sijaan uhrien mielestä parannettavaa. Lähes puolet vastanneista olisi halunnut…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/optl-vakivaltarikosten-uhrit-tyytyvaisia-rikosprosessiin/
28.8.2014 Oikeusuutiset

Huumeen sijaan laitettujen valepakettien haltuunotto oli törkeä huumausainerikos

KKO:2014:59 Huumausainerikos – Törkeä huumausainerikos Rikoksen yritys – Satunnainen syy A ja B olivat saamansa tehtävän mukaisesti menneet maastokätkölle noutaakseen sieltä huumausainepaketteja. He olivat saaneet haltuunsa poliisin aiemmin huumausaineen tilalle vaihtamat valepaketit. Vaaraa rikoksen täyttymisestä ei siten ollut syntynyt, minkä katsottiin kuitenkin johtuneen rikoslain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/huumeen-sijaan-laitettujen-valepakettien-haltuunotto-oli-torkea-huumausainerikos/
25.11.2013 Oikeusuutiset

Kohteen saapumista odotettaessa ryöstö oli edennyt jo yritysasteelle

KKO:2013:85 Rikoksen yritys Ryöstörikos – Törkeä ryöstö A, B ja C olivat suunnitelleet ja valmistelleet arvokuljetusryöstöä. He olivat pakettiautoon piiloutuneina, aseistettuina ja toimintavalmiudessa odottaneet arvokuljetusajoneuvon saapumista paikalle tarkoituksenaan ryöstää se. Rikossuunnitelmasta selville päässyt poliisi oli kuitenkin pysäyttänyt arvokuljetuksen hieman ennen kohteeseen saapumista. A, B ja C oli otettu kiinni pakettiautosta.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/11/kohteen-saapumista-odotettaessa-ryosto-oli-edennyt-jo-yritysasteelle/
4.7.2013 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti hyväksyi kovemmat rangaistukset verkkohyökkäyksistä

Verkkohyökkäyksiin syyllistyneet rikolliset saavat entistä ankarampia rangaistuksia parlamentin torstaina hyväksymien sääntöjen mukaan Lakitekstin, josta parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat päässeet alustavasti sopuun, tavoitteena on estää verkkohyökkäyksiä ja edistää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä. Verkkohyökkäyksen sattuessa jäsenvaltioiden on vastattava kiireellisiin avunpyyntöihin enintään kahdeksassa tunnissa. Direktiiviluonnoksessa vaaditaan, että laittomasta tunkeutumista tietojärjestelmään, järjestelmän häirinnästä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/euroopan-parlamentti-hyvaksyi-kovemmat-rangaistukset-verkkohyokkayksista/
5.4.2013 Oikeusuutiset

Työntekijä syyllistyi yrityssalaisuuden rikkomisen yritykseen eikä yritysvakoiluun

KKO:2013:20 Yritysvakoilu – Yrityssalaisuuden rikkominen – Rikoksen yritys A ja B olivat yhdessä ennen työsuhteidensa päättymistä kopioineet työnantajansa Y Oy:n tietojärjestelmistä käytössään olleille tietokoneille ja muistitikuille laajasti yrityssalaisuuksia sisältäneitä tietoja. He olivat siirtyneet pian työsuhteidensa päättymisen jälkeen Y Oy:n kanssa kilpailevan yhtiön palvelukseen. Tietojen kopioiminen ei ollut ollut kiellettyä, mutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/tyontekija-syyllistyi-yrityssalaisuuden-rikkomisen-yritykseen-eika-yritysvakoiluun/