Euroopan parlamentti hyväksyi kovemmat rangaistukset verkkohyökkäyksistä

4.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Verkkohyökkäyksiin syyllistyneet rikolliset saavat entistä ankarampia rangaistuksia parlamentin torstaina hyväksymien sääntöjen mukaan

Lakitekstin, josta parlamentin ja neuvoston neuvottelijat
ovat päässeet alustavasti sopuun, tavoitteena on estää verkkohyökkäyksiä
ja edistää poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä. Verkkohyökkäyksen
sattuessa jäsenvaltioiden on vastattava kiireellisiin avunpyyntöihin
enintään kahdeksassa tunnissa.

Direktiiviluonnoksessa vaaditaan, että laittomasta
tunkeutumista tietojärjestelmään, järjestelmän häirinnästä tai datan
vahingoittamisesta, viestintäsalaisuuden loukkauksesta tai rikosten
tekemiseen käytettävien välineiden tuottamisesta ja myynnistä annetaan
vankeusrangaistus, jonka enimmäiskesto on vähintään kaksi vuotta.
Rangaistusvaatimus ei koske vähäisiä tapauksia, ja direktiiviluonnoksen
mukaan vähäisen tapauksen määritelmä jää jäsenvaltioiden vastuulle.

“Bottiverkot”

Direktiivi määrittää myös vähintään kolmen vuoden
vankeusrangaistuksen ns. bottiverkkojen käytöstä tai luomisesta. Tällä
tarkoitetaan etähallinnan perustamista joukolle tietokoneita
tartuttamalla ne haittaohjelmilla verkkohyökkäysten kautta.

Hyökkäykset elintärkeisiin infrastruktuureihin

Ehdotuksen mukaan hyökkäyksistä elintärkeään
tietoinfrastruktuuriin, kuten voimaloihin, liikenneverkkoihin ja
julkisiin verkkoihin, voi saada viiden vuoden vankeusrangaistuksen. Sama
rangaistus seuraa myös, mikäli hyökkäyksen tekijänä on rikollisjärjestö
tai se on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa.

Vastaus avunpyyntöön 8 tunnin kuluessa

Verkkohyökkäyksen sattuessa jäsenvaltioiden kansallisten
yhteyspisteiden tulee vastata avunpyyntöön 8 tunnin kuluessa sen
vastaanotosta. Tietojenvaihdon on tarkoitus edistää poliisiyhteistyötä.

Oikeushenkilöiden vastuu

Oikeushenkilöt, kuten yritykset, voidaan saattaa
vastuuseen rikoksista, jotka on tehty niiden hyväksi (esim. yritys
palkkaa hakkerin murtautumaan kilpailijan tietoverkkoon). Rangaistuksena
voi olla myös julkisista varoista myönnettävien tukien menettäminen,
väliaikainen tai pysyvä kielto harjoittaa liiketoimintaa, tai rikoksen
tekemiseen käytettyjen tilojen sulkeminen.

Seuraavaksi

Parlamentti hyväksyi lakitekstin äänin 541 puolesta, 91
vastaan ja 9 tyhjää. Neuvoston odotetaan hyväksyvän tekstin virallisesti
lähiaikoina. Tämä uusi direktiivi rakentuu säännöille, jotka ovat
olleet voimassa vuodesta 2005 asti. Kun direktiivi on virallisesti
hyväksytty, jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa saattaa se osaksi
kansallista lainsäädäntöä.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments