Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
24.7.2020 Oikeusuutiset

Työryhmä uudistamaan pakkokeinolakia

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on tarkastella pakkokeinolain muutostarpeita ja valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Nykyinen pakkokeinolaki tuli voimaan vuoden 2014 alussa. Muutostarpeita arvioidessaan työryhmän tulee muun muassa kiinnittää huomiota eduskunnan pakkokeinolakia koskeviin kannanottoihin, laillisuusvalvontaratkaisuihin ja oikeuskäytännössä esiin nousseisiin kysymyksiin. Pakkokeinoja käytetään muun muassa rikosten selvittämiseksi sekä vahingonkorvausten maksamisen ja oikeudenkäynnin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/07/tyoryhma-uudistamaan-pakkokeinolakia/
20.2.2020 Oikeusuutiset

Vangittuna pitämistä koskeva määräys kumottiin, koska sille ei ollut esitetty todellisia perusteluja

KKO:2020:16 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen – Tuomion perusteleminen Käräjäoikeus oli törkeää huumausainerikosta koskevan asian pääkäsittelyn päätteeksi määrännyt A:n pidettäväksi edelleen vangittuna tuomion antamiseen saakka. Käräjäoikeus katsoi, että odotettavissa olevan pitkän vankeusrangaistuksen perusteella oli syytä epäillä, että A lähtee pakoon tai muutoin karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa. Hovioikeus hylkäsi A:n kantelun…

https://asianajajaliitto.fi/2020/02/vangittuna-pitamista-koskeva-maarays-kumottiin-koska-sille-ei-ollut-esitettty-todellisia-perusteluja/
4.11.2019 Oikeusuutiset

Vangittuna pitäminen oli suhteeton pakkokeino esitutkinnan valmistumisen jälkeen

KKO:2019:99 Pakkokeino – Vangitseminen – Vangittuna pitäminen Käräjäoikeus määräsi törkeästä huumausainerikoksesta ja huumausainerikoksesta epäillyn A:n pidettäväksi vangittuna myös esitutkinnan valmistumisen ja syytteen nostamisen jälkeen, koska käräjäoikeuden mukaan oli syytä epäillä A:n vaikeuttavan huumausainerikoksen selvittämistä vaikuttamalla rikoskumppaniinsa. Hovioikeus hylkäsi A:n vangittuna pitämistä koskevan kantelun. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/vangittuna-pitaminen-oli-suhteeton-pakkokeino-esitutkinnan-valmistumisen-jalkeen/
13.9.2019 Oikeusuutiset

Tutkintavangin seitsemän päivän säilytysaika poliisivankilassa alkaa vangitsemisesta eikä kiinniotosta

THO:2019:10 Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen Kysymys siitä, alkaako tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu seitsemän vuorokauden ajanjakso siitä, kun epäilty on ollut kysymyksessä olevan rikoksen vuoksi vapautensa menettäneenä vai tuomioistuimen vangitsemispäätöksestä. Koska tutkintavankeus alkaa tuomioistuimen vangitsemispäätöksestä ja tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:ssä säädetään nimenomaan tutkintavangin sijoittamisesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/tutkintavangin-seitseman-paivan-sailytysaika-poliisivankilassa-alkaa-vangitsemisesta-eika-kiinniotosta/
30.1.2018 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen vangittuna pitäminen sotkemisvaaran vuoksi ei ollut perusteltua

I-SHO:2018:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara Ratkaisun perusteleminen Käräjäoikeus oli pääkäsittelyn päätyttyä ilmoittanut, että tuomio annetaan myöhemmin kansliassa, ja määrännyt törkeistä huumausainerikoksista syytetyt A:n ja B:n pidettäväksi edelleen vangittuina sillä perusteella, että asiassa oli edelleen vaara asian selvittämisen vaikeuttamisesta. Kysymys vangittuna pitämisen edellytyksistä tuomioharkinnan ajan. Vahvennettu jaosto. I-SHO:2018:1

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/paakasittelyn-jalkeen-vangittuna-pitaminen-sotkemisvaaran-vuoksi-ei-ollut-perusteltua/
2.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Aleksei Navalniyn vangitseminen EIS:n vastaista, oikeudenkäynnit epäoikeudenmukaisia

Euroopan ihmisioikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että oppositiojohtaja Aleksei Navalniyn pidättämiset ja vangitsemiset useilla kerroilla rauhanomaisten mielenosoitusten johdosta olivat olleet mielivaltaisia. Lisäksi kuusi seitsemästä häntä vastaan käydystä oikeudenkäynnistä olivat olleet epäoikeudenmukaisia mm. sen johdosta, että hänen puolestaan todistaneet todistajat automaattisesti oletettiin puolueellisiksi, ja ratkaisut perustettiin pelkästään poliisin tuomioistuimille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-aleksei-navalniyn-vangitseminen-eisn-vastaista-oikeudenkaynnit-epaoikeudenmukaisia/
13.9.2016 Oikeusuutiset

Ruotsissa Julian Assangen vangitsemisasia jälleen arvioitavana

Ruotsissa Svean hovioikeus (Svea hovrätt) antaa perjantaina 16.9. ratkaisun asiassa, jossa on kyse Julian Assangen vangitsemisesta. Kyse on vangitsemista koskevasta valituksesta, jossa Ruotsin korkein oikeus (HD) on aikaisemmin 11.5.2015 antamassaan päätöksessä arvioinut ennen kaikkea vangitsemista koskevaa suhteellisuusperiaatetta ja päätynyt tuolloin äänin 4-1 katsomaan, että vangitseminen oli vielä suhteellisuusperiaatteen mukaista. Svea…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/ruotsissa-julian-assangen-vangitsemisasia-jalleen-arvioitavana/
4.2.2016 Oikeusuutiset

HelHO: Vangittavaksi vaaditulla oikeus saada tietoonsa puolustautumisen kannalta välttämätön aineisto, direktiivi pantu puutteellisesti täytäntöön

HelHO:2015:15 Pakkokeinot Vangitseminen Tiedonsaantioikeus Esitutkintakertomus Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Esitutkintalain 4 luvun 15 § koskee sanamuotonsa perusteella kaikkia rikoksesta epäiltyjä henkilöitä. Siten esitutkintalain perusteella myös vapautensa menettäneen henkilön oikeutta saada tietoja esitutkinta-aineistosta voidaan rajoittaa. Direktiivin perusteella oikeutta tutustumisoikeuden rajoittamiseen ei kuitenkaan tällaisen henkilön kohdalla ole. Vapautensa menettäneellä on siten oikeus saada käyttöönsä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/helho-vangittavaksi-vaaditulla-oikeus-saada-tietoonsa-puolustautumisen-kannalta-valttamaton-aineisto-direktiivi-pantu-puutteellisesti-taytantoon/
11.5.2015 Oikeusuutiset

Ruotsin korkein oikeus hylkäsi Julian Assangen valituksen vangitsemisasiassa

Ruotsin korkein oikeus (Högsta domstolen, HD) on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Julian Assangen valituksen siitä, että hänen vangitsemispäätöksensä pitäisi kumota. Päätös syntyi äänin 4-1, jossa vähemmistöön jäänyt oikeusneuvos katsoi suhteellisuusperiaatteen tässä vaiheessa johtavan siihen, että vangitseminen ei ole enää kohtuullista. HD perusteli ratkaisuaan seuraavasti: 17. Frågan är då om de…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/ruotsin-korkein-oikeus-hylkasi-julian-assangen-valituksen-vangitsemisasiassa/
29.10.2014 Oikeusuutiset

EIT: Vangitsemiset alasti kulkemisen johdosta eivät olleet kohtuutonta puuttumista sananvapauteen

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan antamassaan tuomiossa katsonut, että nudismin puolestapuhujan ja sitä aktiivisesti harjoittaneen henkilön pidättäminen ja vangitseminen useasti, yhteen laskettuna yli seitsemän vuoden ajaksi ”rauhan rikkomiseesta” (breach of the peace), ei tapauksessa vallinneissa olosuhteissa ollut ollut kohtuutonta. EIT:n lehdistötiedotteesta: In a Chamber judgment in the case…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/eit-vangitsemiset-alasti-kulkemisen-johdosta-eivat-olleet-kohtuutonta-puuttumista-sananvapauteen/