Generic filters
Exact matches only
29.9.2020 Lausunnot

Lausunto seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Työryhmämietintö VN/1984/2019 Suomen Asianajajaliitolle (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on varattu mahdollisuus esittää lausuntonsa otsikkoasiassa. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua työryhmämietinnöstä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Vapaaehtoisuuden puutteeseen perustuva sääntely Mitä mieltä olette ehdotuksesta säätää raiskauksen ja muiden seksuaalirikosten keskeiseksi tunnusmerkistötekijäksi vapaaehtoisuuden puute ehdotuksen mukaisesti? Asianajajaliitto katsoo, että vapaaehtoisuuden (suostumuksen) puute tulee jo…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/lausunto-seksuaalirikoslainsaadannon-kokonaisuudistuksesta/
26.1.2019 Oikeusuutiset

Tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi 13,8 prosenttia vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana poliisin tietoon tuli kaikkiaan 788 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2018 kaikkiaan 439 200 rikoslakirikosta, mikä on 800 tapausta (0,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2017. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 205 100, mikä on 2,7 prosenttia vähemmän…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/tietoon-tulleiden-seksuaalirikosten-maara-kasvoi-138-prosenttia-vuonna-2018/
20.4.2017 Oikeusuutiset

Ruotsin HD:lta kaksi tuomiota näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on antanut kaksi tuomiota, jossa se on pohtinut näytön arviointia seksuaalirikosasioissa. Toisessa tapauksessa asianomistajaa ei kuultu tuomioistuimessa ja hänen esitutkinnassa antamansa kertomus ei ollut siten luotettava, että tuomitsemiskynnys olisi ylittynyt. Toisessa tapauksessa asianomistajan kertomuksen katsottiin olleen luotettava, ja vastaajan kertomus ei puolestaan ollut siten uskottava, että…

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/ruotsin-hdlta-kaksi-tuomiota-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosasioissa/
16.12.2016 Oikeusuutiset

Ruotsin HD myönsi kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

Ruotsin korkein oikeus (HD) on myöntänyt kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa. Huolimatta siitä, että HD monesti, viimeksi vuosina 2009 ja 2010 kolmen prejudikaatin muodossa on lausunut nimenomaan näytön arvioinnin periaatteista tämänkaltaisissa asioissa, katsoi valtakunnansyyttäjä lausumissaan, että säännönmukaisten HD:n prejudikaattien saaminen on tärkeää. HD:n lehdistötiedotteesta: I ett av de båda mål…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/ruotsin-hd-myonsi-kaksi-valituslupaa-nayton-arvioinnista-seksuaalirikosasioissa/
2.11.2016 Oikeusuutiset

Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskeva purkuhakemus hylättiin

Hakemuksen tueksi ei ollut esitetty sellaisia olennaisia uusia seikkoja, joita ei olisi käsitelty jo aiemmassa oikeudenkäynnissä Korkein oikeus (KKO) on hylännyt hakemuksen, jolla Anneli Auer haki Turun hovioikeuden antaman tuomion purkamista. Hovioikeus tuomitsi Auerin kesäkuussa 2013 yhteensä 7 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistuksen seksuaalirikoksista ja eräistä muista rikoksista. Purkuhakemuksessaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/anneli-auerin-seksuaalirikostuomiota-koskeva-purkuhakemus-hylattiin/
12.2.2014 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: Seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista koskeva hanke on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI-palveluun

Eduskunnan kirjaston ylläpitämään Lakihankkeiden tietopaketit -palveluun on lisätty tietopaketti vireillä olevasta seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttamisesta Raiskauspykälän soveltamisalaa laajennetaan. Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen ehdotetaan kumottavaksi ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaisiin vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidettäisiin jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksantoista vuotta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/eduskunnan-kirjasto-seksuaalirikosten-rangaistusten-tiukentamista-koskeva-hanke-on-lisatty-lakihankkeiden-tietopaketit-lati-palveluun/
20.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi ratkaisua näytön arvioinista seksuaalirikosasioissa

Toisessa syyte hylättiin, toisessa langettava tuomio. KKO:2013:96 Seksuaalirikos – Pakottaminen sukupuoliyhteyteenOikeudenkäyntimenettelyTodistelu – Näytön arviointi Kysymys näytön arvioinnista pakottamista sukupuoliyhteyteen koskevassa rikosasiassa, jossa asianomistaja ja vastaaja olivat antaneet vastakkaiset kertomukset sen suhteen, oliko seksuaalinen kanssakäyminen perustunut pakottamiseen vai ollut vapaaehtoista. KKO:2013:96 KKO:2013:97 Seksuaalirikos – Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttöOikeudenkäyntimenettelyTodistelu – Näytön arviointi –…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-ratkaisua-nayton-arvioinista-seksuaalirikosasioissa/
23.5.2024 Lausunnot

Lausunto naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä koskevasta HE-luonnoksesta

Oikeusministeriölle   Dnro L2024-26   Lausuntopyyntönne: VN/7196/2021, 18.4.2024 LAUSUNTO NAISTEN JA TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMISEN JA SEN VALMISTELUN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMISTÄ, TAPON SYYTEOIKEUDEN VANHENTUMISTA JA LAPSENSURMAN KUMOAMISTA KOSKEVASTA HE-LUONNOKSESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ja sen valmistelun rangaistavuuden selkeyttämistä, tapon syyteoikeuden vanhentumista ja lapsensurman…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-naisten-ja-tyttojen-sukuelinten-silpomisen-ja-sen-valmistelun-rangaistavuuden-selkeyttamista-koskevasta-he-luonnoksesta/
26.3.2024 Oikeusuutiset

EOA: Poliisille huomautus puutteellisesta esitutkinnasta – tutkinta raiskauksesta lopetettu ilman kuulusteluja

Kantelija arvosteli Helsingin poliisilaitoksen menettelyä. Kantelijan tekemän sähköisen rikosilmoituksen perusteella oli kirjattu ilmoitus raiskauksesta. Tutkija oli soittanut kantelijalle, joka oli antanut lisätietoja tapahtumista puhelimitse. Hänelle ei kuitenkaan ollut varattu tilaisuutta tarkistaa, mitä hänen kertomakseen oli kirjattu. Sen jälkeen kun myös epäiltyä oli puhelimitse kuultu, tutkinnanjohtaja päätti esitutkinnan, koska hänen mukaansa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/eoa-poliisille-huomautus-puutteellisesta-esitutkinnasta-tutkinta-raiskauksesta-lopetettu-ilman-kuulusteluja/
6.2.2024 Oikeusuutiset

Vaasan hovioikeus arvioi oliko 17-vuotias tyttö syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön

Vaa­HO:2023:11 Sexualbrott – Begränsningsbestämmelse – Seksuaalirikos – Rajoitussäännös A ja B olivat kaksi kertaa olleet yhdynnässä kun A oli 17 vuotta 3 kuukautta – 17 vuotta 8 kuukautta vanha ja B 13 vuotta 8 kuukautta – 14 vuotta 1 kuukausi vanha. Kysymys rikoslain 20 luvun 7 a §:n (540/2011) mukaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/vaasan-hovioikeus-arvioi-oliko-17-vuotias-tytto-syyllistynyt-lapsen-seksuaaliseen-hyvaksikayttoon/